logolokale
United colleagues standing in a huddle with their hands together

Het Kennispunt is altijd open, ook nu!

De aanpak van het coronavirus raakt uw lokale partij en het Kennispunt. Onze ‘fysieke’ trainingen zijn voorlopig afgelast. Gelukkig hebben we een groot online aanbod, dat we op dit moment verder uitbreiden. Volg een online training of kennisuitwisseling. Of bekijk de online modules, bijvoorbeeld de nieuwe module over de 1-jaarcyclus voor het bestuur. Onze website is altijd open!

We wensen u een goede gezondheid toe en veel succes bij het digitaal besturen van uw gemeente.

Online trainingen

In april biedt het Kennispunt via Zoom onderstaande trainingen aan. Bij voldoende animo gaan we meer online trainingen organiseren. Houd voor de data de website en social media in de gaten.
Online trainingen nu beschikbaar in april (003)

Permanente campagne

14 en 16 april 2020, 19.30 - 21.30 uur Permanente campagne

Online communicatie

22 april 2020, 19.30 - 21.30 uur Online communicatie

Op weg naar de verkiezingen

21 april 2020, 19.30 - 21.30 uur Op weg naar de verkiezingen

Leiderschap voor vrouwen

.22 april 2020, 19.30 - 21.30 uur Leiderschap voor vrouwen

Doe mee met online kennisuitwisseling

Gebruik deze periode om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen over onderwerpen die spelen bij veel lokale partijen. Doe mee met de online kennisuitwisselingen (1-uursessies via Zoom) die we deze maand organiseren:
  • 20 april 2020, 19.30 - 20.30 uur Fuseren
  • 23 april 2020, 19.30 - 20.30 uur Voeren van functioneringsgesprekken

Interview: draaiboek 4-jaarcyclus biedt houvast

Corné Machielsen (1)
Wat verklaart het succes van lokale partij Kern’75 in Gilze en Rijen? Fractievoorzitter Corné Machielsen: ‘We denken altijd betrokken en constructief mee én we zijn goed georganiseerd, met een bestuur dat losstaat van de fractie.’ Lees ook welke rol het draaiboek voor de 4-jaarcyclus daarbij speelt.

Nieuwe online module: 1-jaarcyclus bestuur

1 jaarcyclus
De nieuwe module biedt een handig overzicht van de taken waar u als bestuur van een lokale politieke partij jaarlijks aandacht aan moet besteden.

Gezocht: ervaring met onderhandelen in de politiek

Het Kennispunt ontwikkelt voortdurend nieuwe trainingen en modules, op dit moment bijvoorbeeld over Onderhandelen. Graag maken we daarbij gebruik van uw ervaringen als lokale bestuurders en politici. Wat zijn volgens u de belangrijkste principes, inzichten en vaardigheden bij onderhandelen in een politieke context? Welke tips hebt u voor collegeonderhandelingen of een raadsbreed akkoord na de verkiezingen?

Stuur een mail naar info@lokalepolitiekepartijen.nl als u informatie en ervaringen met ons wilt delen. We nemen dan contact met u op en plannen een interview.

Meld uw gemeente aan voor de Quick Scan Lokale Democratie

Quick Scan
Democratie in Actie - programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de VNG en diverse andere partners - organiseert de ‘Quick Scan Lokale Democratie’ voor gemeenten. Door het invullen van een digitale vragenlijst krijgt u, begeleid door inhoudelijke experts, een beeld van de lokale democratie in uw gemeente. De ervaringen van de eerste dertig gemeenten zijn nu gebundeld in een tussenevaluatie. De volgende vijftig gemeenten kunnen zich aanmelden voor de Quick Scan. Interesse? Stuurt u dan een mail naar diaservicepunt@vng.nl.

Stuur onze nieuwsbrief door

Stuurt u de nieuwsbrief van het Kennispunt door naar uw collega-raads- en bestuursleden? Zo bereikt onze informatie zoveel mogelijk vertegenwoordigers van lokale politieke partijen.

Volg ons op social media

Bent u graag op de hoogte van al het nieuws rond lokale politieke partijen? Wilt u weten wat de actuele ontwikkelingen bij het Kennispunt zijn? Volg ons op Facebook of Twitter, dan bent u altijd up-to-date!
twitter facebook