logolokale
United colleagues standing in a huddle with their hands together

Nieuwe impulsen en frisse ideeën

We wensen u een fijn en gezond 2020, met nieuwe impulsen en frisse ideeën voor uw lokale politieke partij! Deze nieuwsbrief biedt daarvoor inspiratie met onder andere nieuwe trainingen en een kennisdossier over opvang van daklozen. Wist u dat u ook zelf ideeën over trainingen kunt doorgeven? Waar dat toe kan leiden, leest u in het interview met raadslid Cynthia van Putten.

Traningsagenda

kaartje trainingen in Nederland
Voor de komende tijd staan de volgende trainingen gepland:

Bestuurstraining: Hoorn en Utrechtse Heuvelrug

Hoe zorgt u ervoor dat de taken goed verdeeld zijn in het bestuur van uw partij? Dat en meer leert u op de bestuurstraining op 11 januari in Hoorn en op 3 maart in Utrechtse Heuvelrug. Deze gratis training is vooral bedoeld voor voorzitters en secretarissen van besturen van lokale politieke partijen. Wees snel, op 3 maart is er nog plek, voor 11 januari is er een wachtlijst!

Ledenwerving: Ede, Boekel en Drachten

Hoe je nieuwe leden werft én behoudt, leert u op de gratis training Ledenwerving op 13 januari in Ede, op 18 januari 2020 in Boekel (wachtlijst) en op 1 februari in Drachten.

Online Communicatie: Geleen, Drachten, Ridderkerk

Via welke communicatiekanalen informeert u uw leden en kiezers? Hoe zet u een website op? Moet u wel of niet op Twitter? Dat soort vragen komt aan bod in de training (online) communicatie. Op 25 januari in Geleen, 1 februari in Drachten en 4 maart in Ridderkerk.

Communicatie- en debattraining voor raadsleden: Groningen

Op 5 maart organiseert het Kennispunt in Groningen een communicatie- en debattraining specifiek voor raadsleden van lokale partijen.

Op weg naar de verkiezingen: Alphen-Chaam

Hoe begin je nu al met het scouten, werven en voorbereiden van kandidaten? Hoe bereid je het verkiezingsprogramma voor? In deze training nemen we lokale partijen mee in de voorbereidingen voor de verkiezingen. Kom op 4 maart naar Alphen-Chaam!

Permanente campagne: Den Helder en ‘s-Hertogenbosch

In deze training maken we een strategie en een plan om permanent campagne te voeren, om de zichtbaarheid van uw partij en het contact met de kiezers te verbeteren. Niet alleen vlak voor de verkiezingen, maar elk jaar en elke maand. Op 25 februari in Den Helder en op 16 maart in ’s-Hertogenbosch.

Leiderschap voor vrouwen: Zuidhorn

Hoe ben je als vrouw in de lokale politiek zo effectief mogelijk? In deze training op 28 maart in Zuidhorn leer je overtuigend het woord voeren op een manier die bij jou past.

Interview: Cynthia start Facebookgroep voor trainingen in Noord-Nederland

Cynthia van Putten
Een training van het Kennispunt in Groningen bracht Cynthia van Putten, raadslid van VZ Westerkwartier, op het idee om een Facebookgroep op te richten waar mensen die lokaal politiek actief zijn, ideeën over trainingen kunnen uitwisselen. Misschien ook een idee voor uw regio? Cynthia’s initiatief leidde in elk geval al tot de training ‘Leiderschap voor vrouwen’ op 28 maart in Zuidhorn.

Nieuw: dossier over opvang dak- en thuislozen

Daklozenopvang
Er zijn steeds meer daklozen en zwerfjongeren in Nederland, niet alleen in de grote steden. Hoe is de maatschappelijke opvang in uw gemeente georganiseerd en wat zijn de knelpunten? Lees over dit onderwerp in ons nieuwe kennisdossier.

Praat met het Expertiseteam Lokale Politieke Partijen van de VNG

Welke verschillen zijn er tussen lokale partijen en de lokale afdelingen van landelijke partijen? Vormen die verschillen een probleem en welke oplossingen zijn daarvoor mogelijk? Hierover wil het Expertiseteam Lokale Politieke Partijen van de VNG graag met u in gesprek tijdens drie bijeenkomsten in het land:

• Op 18 januari in Boekel
• Op 1 februari in Drachten
• Op 8 februari in Hollands Kroon
Het Expertiseteam verwacht in april 2020 met conclusies en adviezen te komen.

Vernieuwde Handreiking integriteitstoetsing

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen geactualiseerd.

Netwerkevent Vrouwen in politiek en bestuur

Op 16 december organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met WOMEN Inc., in Amersfoort een interessant netwerkevent over ‘Vrouwen in politiek en bestuur’.

Volg ons op Twitter

Bent u graag op de hoogte van al het nieuws rond lokale politieke partijen? Wilt u weten wat de actuele ontwikkelingen bij het Kennispunt zijn? Volg ons op Twitter, dan bent u altijd up-to-date!
twitter