logolokale

Onafhankelijke partijen houden basis in provincie

De voorlopige uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen wijzen op een politieke aardverschuiving. BBB komt, als nieuwkomer in de Staten, als grote winnaar uit de bus. De onafhankelijke regionale partijen behielden hun basis in de provincies of wonnen licht. Waarschijnlijk blijft de zetel in de Eerste Kamer voor OPNL dan ook behouden. De voorlopige uitslagen van de waterschapsverkiezingen zijn er nog niet. We feliciteren de winnaars, maar ook alle anderen die door weer en wind campagne hebben gevoerd!

In deze nieuwsbrief brengen we je onder andere op de hoogte van de resultaten van de enquête die het Kennispunt organiseerde over de Wet op de Politieke Partijen. Ook lees je over de bijdrage die het Kennispunt op basis daarvan leverde aan de internetconsultatie voor deze wet.

Bijdrage Kennispunt aan internetconsultatie Wet op de Politieke Partijen

Het Kennispunt heeft op basis van klankbordgroepen en een enquête een reactie geschreven op de concept-Wet op de Politieke Partijen die tot 21 maart in consultatie is. Belangrijkste punten: zet de subsidieregeling voor decentrale politieke partijen in om een gelijk speelveld te creëren, verdeel de subsidie op basis van aantal raadsleden in plaats van inwoneraantal en hanteer realistische bedragen voor de transparantie-eisen.

Resultaten enquête Wet op de Politieke Partijen

We vroegen lokale partijen naar hun mening over de Wet op de Politieke Partijen. 259 mensen vulden de enquête in, gaven argumenten en droegen bij aan de standpunten. We hebben de resultaten van de enquête samengevat.

Nieuwe training: (Beter) Samenwerken in je fractie en/of bestuur

In deze training gaan we aan de slag met politieke en persoonlijke stijlen. Hoe is je team samengesteld en wat betekent dat voor de onderlinge samenwerking en je politieke werk? Wil je de samenwerking in je fractie en/of bestuur verbeteren? Organiseer dan de training (Beter) Samenwerken, die het Kennispunt sinds kort aanbiedt. Interesse in de training? Meld je dan aan via onderstaande link.

Nieuw dossier: Huiselijk geweld en kindermishandeling

Gemeenten moeten huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen en bestrijden. Daarvoor werken ze onder andere samen met de organisatie Veilig Thuis. Het nieuwe dossier geeft uitleg over de rol van de gemeente op dit gebied.

Update dossier: Omgevingswet

Omgevingswet
Deze week stemde de Eerste Kamer voor invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Het dossier over deze wet op de site van het Kennispunt is aangepast aan die datum en weer helemaal up-to-date gemaakt.

19 april: Training omgaan met agressie en geweld

Training omgaan met agressie en geweld
Raadsleden krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met agressie. Dit heeft grote gevolgen voor je werk als raadslid en vaak ook voor je naaste omgeving. In deze nieuwe training ga je aan de slag met wat jij kunt doen als je met agressie te maken krijgt.

Trainingen

Het Kennispunt biedt de komende tijd weer volop trainingen aan, online en op locatie. Hieronder vind je een overzicht en kun je je direct aanmelden. De trainingen zijn bedoeld voor lokale en regionale partijen die géén gebruik kunnen maken van ondersteuning van een landelijke partij.

Train-de-trainers Begeleider teamsessies fracties en besturen

18 maart (Soest)

Intervisie met collega-raadsleden uit jouw regio

22 maart (Meppel)

Integriteit in de politiek

23 maart (online)

Training fractievoorzitter

29 maart (Wijdemeren)

Intervisie met collega-fractievoorzitters uit jouw regio

30 maart (Groningen, Friesland, Drenthe)

Netwerkbijeenkomst wethouders lokale politieke partijen

31 maart (Laarbeek)

Vrouw in de politiek

3 april (online)

Bestuurstraining

5 april (Veendendaal)

Effectief oppositievoeren

18 april (Rijssen-Holten)

In de coalitie

19 april (Wijdemeren)

Snellezen

31 mei (online)

Stuur je de nieuwsbrief van het Kennispunt door naar je collega-raadsleden en bestuursleden? Zo bereikt onze informatie zoveel mogelijk vertegenwoordigers van lokale politieke partijen.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier uitschrijven.

Volg ons op sociale media

Ben je graag op de hoogte van al het nieuws rond lokale politieke partijen? Wil je weten wat de actuele ontwikkelingen bij het Kennispunt zijn? Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn, dan ben je altijd up-to-date!
twitter facebook linkedin