logolokale
United colleagues standing in a huddle with their hands together

2021: Kennispunt staat op eigen benen

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2020. Op 6 januari verschijnt de eerstvolgende, vanuit een zelfstandig Kennispunt, zie het bericht verderop in deze nieuwsbrief. Natuurlijk blijft het Kennispunt u ook in het nieuwe jaar ondersteunen door kennis, ervaringen en relevant nieuws met u te delen via de website, trainingen en de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief onder andere informatie over het eerste landelijke VNG-congres voor lokale partijen op 13 februari. Noteer die datum alvast in uw agenda. We wensen u een goede kerstvakantie en een mooi 2021, waarin we elkaar hopelijk weer fysiek kunnen ontmoeten!

Interview: ‘Succesvolle nieuwe lokale partijen laten zien hoe het wél moet’

2020 foto Julien JHS 1 - kopie (005)
De ene nieuwe lokale politieke partij boekt bij verkiezingen direct een klinkende overwinning, terwijl de andere geen enkele zetel haalt. Waar ligt dat aan? Die vraag staat centraal in het onderzoek ‘Bekend op straat en in de raad’ van Julien van Ostaaijen (Tilburg University). In het interview licht Julien een aantal bevindingen toe.

15 december: webinar Succesfactoren nieuwe lokale partijen

Webinar
Meer weten over het onderzoek ‘Bekend op straat en in de raad’? Benieuwd naar welke lessen u er als lokale partij uit kunt trekken? Meld u dan aan voor het webinar op 15 december van 19.30 tot 20.30 uur, waar Julien van Ostaaijen de resultaten van het onderzoek presenteert en er met lokale partijen over in gesprek gaat.

Nieuwe module: Scouten en werven van raadsleden

werven3 (1)
Hoe vindt u de juiste mensen om uw partij te vertegenwoordigen in de gemeenteraad? Deze module laat zien welke stappen u daarvoor kunt doorlopen en geeft praktische tips en voorbeelden van hoe lokale partijen dit aanpakken.

Online kennisuitwisseling: Kandidatenlijst opstellen en vaststellen

_MJH8018_1 (1)
Wilt u in gesprek met andere lokale partijen over hun ervaringen met het opstellen van een kandidatenlijst? Meld u dan aan voor de online kennisuitwisseling over dit onderwerp op 17 december of 26 januari. Tijdens de kennisuitwisseling bespreken we alle ins en outs van het opstellen en vaststellen van een kandidatenlijst.

Nieuw dossier: Grondbeleid

Grondbeleid
Grondbeleid is voor gemeenten een belangrijk instrument om ruimtelijke doelstellingen zoals woningbouw of de aanleg van recreatiegebied te realiseren. Wat zijn de kansen en risico’s van grondbeleid? Het dossier laat zien hoe je daar als raadslid zicht op krijgt.

Update verzelfstandiging

Per 1 januari 2021 gaat het Kennispunt verder als zelfstandige stichting met een 9-koppig bestuur en een raad van toezicht bestaande uit 3 personen. Het bestuur in oprichting heeft meegewerkt aan de laatste versie van Statuten en huishoudelijk reglement en het jaarplan voor 2021. De eerste wisseling in het bestuur heeft ook plaatsgevonden. Vanwege zijn landelijke politieke ambities is Joost Eerdmans teruggetreden. David Schalken–den Hartog, fractievoorzitter van Beter voor Dordt, volgt hem op.

Online Trainingen

De komende tijd biedt het Kennispunt weer diverse online trainingen (via Zoom) aan. Hieronder vindt u een overzicht en kunt u zich aanmelden. Wilt u met uw eigen partij aan de slag met het opstellen van een Strategie Verkiezingscampagne, stuur dan een mail naar info@lokalepolitiekepartijen.nl.

Leiderschap voor vrouwen: 10 en 15 december (beide data wachtlijst)

Hoe bent u als vrouw in de lokale politiek zo zichtbaar mogelijk? Zijn uw ambities bekend? Tijdens deze training leert u omgaan met – meestal onbewuste – vooroordelen. Hoe kunt u zich ontwikkelen in de politieke arena?

Ledenwerving: 16 december

Leden en vrijwilligers zijn een aanwinst voor iedere politieke partij. In deze training gaat u aan de slag met het werven van leden.

Permanente campagne: 12 januari

In deze online training maken we een strategie en een plan om het hele jaar door campagne te voeren.

Scouting en werving van raadsleden: 14 januari

Deze training geeft inhoudelijke en praktische informatie over het opstellen van een profiel en het scouten, werven en opleiden van aspirant-raadsleden. De training is geschikt voor leden van het bestuur en van de kandidaatstellingscommissie.

Spreken in het openbaar 10 februari

Tijdens deze training leert u, dankzij praktische tips en oefeningen, met meer vertrouwen te spreken in het openbaar en met de media.

13 februari: landelijk VNG-Congres voor Lokale Politieke Partijen

banner 3.1 (003)
Op zaterdag 13 februari tussen 11.00 en 14.00 uur organiseert de VNG het eerste landelijke online congres voor lokale politieke partijen. U kunt vanuit uw eigen huis meedoen aan workshops, trainingen, presentaties en ontmoetingen. Door met zoveel lokale partijen bij elkaar te komen, willen de organisatoren de stem van lokale partijen in Den Haag luid en duidelijk laten horen en zich zo sterk maken voor een gelijk speelveld. Meer informatie over programma en aanmelding volgt, reserveer deze datum vast in uw agenda!

OSF: onderzoek behoefte aanvullende ondersteuning lokale partijen

In opdracht van de Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF) onderzoekt adviesbureau Necker van Naem de behoefte aan ondersteuning van lokale partijen. Als (bestuurs)lid van een lokale partij heeft u wellicht een uitnodiging ontvangen om aan dit onderzoek mee te doen. Wij zouden u willen vragen om de vragenlijst in te vullen. Hoe meer kennis er is, hoe beter het ondersteuningsaanbod. Heeft u vragen over het onderzoek? Of heeft u geen mail ontvangen en zou u wel mee willen doen? Neem dan contact op met onderzoeker Daan Jacobs via daan.jacobs@necker.nl.

Stuur onze nieuwsbrief door

Stuurt u de nieuwsbrief van het Kennispunt door naar uw collega-raads- en bestuursleden? Zo bereikt onze informatie zoveel mogelijk vertegenwoordigers van lokale politieke partijen.

Volg ons op social media

Bent u graag op de hoogte van al het nieuws rond lokale politieke partijen? Wilt u weten wat de actuele ontwikkelingen bij het Kennispunt zijn? Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn, dan bent u altijd up-to-date!
twitter facebook linkedin