logolokale
United colleagues standing in a huddle with their hands together

In actie voor gelijke kansen voor lokale partijen

Deze nieuwsbrief bruist van activiteit! Lees alles over het eerste landelijke congres voor lokale politieke partijen en over de petitie die het bestuur van het Kennispunt daar gaat overhandigen. Gerrit Voerman en Marcel Boogers presenteren op het congres nieuw onderzoek naar lokale partijen. In de nieuwsbrief geven ze vast een ‘sneak preview’. Natuurlijk treft u ook de trainingsagenda aan en een nieuw dossier, dit keer over onderwijs.

Teken de petitie en bezoek het congres!

Banner Lokale partijen 600x250
Op 13 februari is het zover: het eerste landelijke congres voor lokale partijen. Het Kennispunt overhandigt de petitie voor gelijke kansen voor lokale partijen, en gaat in gesprek met het ministerie van BZK en de VNG over hoe we de positie van lokale partijen kunnen versterken. Onderzoekers Gerrit Voerman en Julien van Ostaaijen presenteren hun nieuwste onderzoek, burgemeester Bert Blase vertelt over zijn boek ’Opstand in de polder’, en er staat nog veel meer op het programma. Heeft u zich nog niet aangemeld voor het congres? Doe dat dan nu en verzeker u van deelname aan de workshops en lezingen. En tekent u ook de petitie, als u dat nog niet heeft gedaan?

Nieuws van het bestuur

De eerste drie weken van het verzelfstandigd Kennispunt zitten erop. In het bestuur spraken we over de academie voor kandidaat-raadsleden die we vanaf de zomer gaan organiseren en natuurlijk over de petitie die we zijn gestart en die we op 13 februari overhandigen aan de minister en de Tweede Kamer. Stuurt u hem door naar uw leden en collega's? In Binnenlands Bestuur heb ik gezegd dat we makkelijk 5.000 handtekeningen ophalen. Dus uw hulp is nodig!

Als bestuur spraken we met de VPPG over hun plannen en speerpunten. Met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG bespraken we de nieuwe Wet op de politieke partijen en hoe we de stem van lokale partijen beter kunnen laten horen bij relevante wetgeving en ontwikkelingen. Het positieve is dat de gesprekken open en constructief zijn, we kunnen bouwen en vinden goede partners op onze weg. De uitdaging is de lange weg die nog is te gaan om een gelijk speelveld te creëren voor lokale partijen, zodat we kunnen investeren in onze leden, vrijwilligers en vertegenwoordigers. Dus nogmaals, vergeet de petitie niet te tekenen! Ik hoop u te zien op het digitale congres van en voor lokale partijen op 13 februari.

Winnie Prins, voorzitter
20210125 KLPP Plaatje Winnie Prins (1)

Interview: ‘Lokale partijen zijn robuuste vaste waarde in gemeentepolitiek’

Gerrit Voerman
Marcel Boogers
Hoe zijn lokale partijen georganiseerd? Waar maken ze zich sterk voor en hoe zijn ze vertegenwoordigd in raden en colleges van B&W? Gerrit Voerman (Rijksuniversiteit Groningen) en Marcel Boogers (Universiteit Twente) hebben dit recent onderzocht. Ze presenteren hun resultaten op het congres van 13 februari. In het interview lichten ze vast een tipje van de sluier op.

Nieuw dossier: Onderwijs

Onderwijs
Onderwijs is een grondrecht. Wat zijn de verantwoordelijkheden van gemeenten? En wat valt onder de taken van schoolbesturen? Dat en meer staat in het nieuwe dossier Onderwijs op de site van het Kennispunt.

11 maart Online kennisuitwisseling Oprichten partij

Oprichten partij
U wilt een politieke partij oprichten en u wilt weten welke formele stappen u daarvoor moet zetten. Meld u dan aan voor de online kennisuitwisseling over dit onderwerp op 11 maart. We wisselen ervaringen, tips en adviezen uit en bespreken een stappenplan.

17 maart Online kennisuitwisseling: Hoe werf je een wethouder (van buiten)?

Hoe werf je een wethouder
In deze sessie wisselen we kennis en ervaring uit over het werven van een wethouder. Hoe stelt u een profiel op, hoe gaat u te werk en hoe bereidt u een goede samenwerking tussen partij, fractie en wethouder voor?

Trainingen

De komende tijd biedt het Kennispunt weer diverse (online) trainingen aan. Hieronder vindt u een overzicht en kunt u zich aanmelden. Wilt u met uw eigen partij aan de slag met het opstellen van een Strategie Verkiezingscampagne, stuur dan een mail naar info@lokalepolitiekepartijen.nl.

10 februari Spreken in het openbaar (Oirschot)

Tijdens deze training leert u, dankzij praktische tips en oefeningen, met meer vertrouwen te spreken in het openbaar en met de media. De training is op locatie in Oirschot, maar bij een verlengde coronalockdown online.

2 maart Leiderschap voor vrouwen

Hoe bent u als vrouw in de lokale politiek zo zichtbaar mogelijk? Zijn uw ambities bekend? Tijdens deze training leert u omgaan met – meestal onbewuste – vooroordelen. Hoe kunt u zich ontwikkelen in de politieke arena?

4 maart Online communicatietraining

Via welke online communicatiekanalen informeert u uw leden en kiezers? Hoe zet u een website op? Moet u wel of niet op Twitter? Tijdens deze training gaat u aan de slag met de online communicatiekanalen die bij uw partij passen. Ook leert u hoe u die vervolgens organiseert.

9 maart Verkiezingsprogramma schrijven

Elke vier jaar schrijft u een nieuw verkiezingsprogramma. Hoe pakt u dat aan? In deze training - geschikt voor leden van het bestuur en van de verkiezingsprogramcommissie – maakt u een planning en bedenkt u activiteiten om te organiseren rondom het verkiezingsprogramma.

16 maart Permanente campagne

In deze online training maken we een strategie en een plan om het hele jaar door campagne te voeren.

18 maart Scouting en werving van raadsleden

Deze training geeft inhoudelijke en praktische informatie over het opstellen van een profiel en het scouten, werven en opleiden van aspirant-raadsleden. De training is geschikt voor leden van het bestuur en van de kandidaatstellingscommissie.

Stuur onze nieuwsbrief door

Stuurt u de nieuwsbrief van het Kennispunt door naar uw collega-raads- en bestuursleden? Zo bereikt onze informatie zoveel mogelijk vertegenwoordigers van lokale politieke partijen.

Volg ons op social media

Bent u graag op de hoogte van al het nieuws rond lokale politieke partijen? Wilt u weten wat de actuele ontwikkelingen bij het Kennispunt zijn? Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn, dan bent u altijd up-to-date!
twitter facebook linkedin