logolokale
United colleagues standing in a huddle with their hands together
In deze tweede nieuwsbrief een Stappenplan Fuseren dat we samen met lokale partijen hebben opgesteld, de data en locaties waar u de basistraining 'Op weg naar de verkiezingen' kunt volgen en een uitnodiging van de VNG om mee te praten over de positie van lokale partijen.

Zelf ideeën voor onderwerpen? Laat het ons weten. En stuur de nieuwsbrief vooral door naar uw collega's!

Veel leesplezier.

Training Moerdijk: Ledenwerving en vergadertechniek

Gemeente Moerdijk
Tineke van Dijkhorst is penningmeester en raadslid van Onafhankelijk Moerdijk, een lokale partij met 6 raadsleden en 2 wethouders in de gemeente Moerdijk. Ze hoorde van het Kennispunt via berichten van de VNG en besloot contact te zoeken. Van Dijkhorst: “Al een tijdje waren we in de fractie en het bestuur bezig om na te denken over het betrekken van nieuwe leden. Daarnaast wilden we graag wat strakker vergaderen, zodat we minder tijd met elkaar om tafel zitten en meer tijd overhouden voor het gesprek met de inwoners van onze gemeente. In samenwerking met het Kennispunt hebben we toen een trainingsavond georganiseerd en een programma in elkaar gezet.” Moerdijk Lokaal, de tweede lokale partij in de gemeente, sloot aan en dat leverde uiteindelijk een volle raadszaal op en een interessante uitwisseling van ideeën.”

Ook een training aanvragen? Voor lokale partijen is het aanbod gratis. Mail het Kennispunt en bespreek de mogelijkheden.

Training: Op weg naar de verkiezingen, bij u in de buurt

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zijn nog heel ver weg. En dat is maar goed ook. Want juist nu is het moment om daar over na te denken. Je hebt de tips en tops van de vorige campagne nog goed in je hoofd, maar ook nog tijd genoeg om nieuwe ideeën te ontwikkelen.

In 2019 organiseren we trainingen Op weg naar de verkiezingen. In deze training nemen we lokale partijen mee in de voorbereidingen voor de verkiezingen. Welke mogelijkheden zijn er om nu al te beginnen met het scouten, werven en voorbereiden van kandidaten? Hoe bereidt je het verkiezingsprogramma voor? Heeft de partij voldoende bestuursleden die deze taken op zich nemen?

Er zijn geen kosten verbonden aan de training.

Aanmelden via rianneke.mees@lokalepolitiekepartijen.nl.

Nieuw: Online module Stappenplan Fuseren

fuseren-stappenplan
Een fusie van twee of meer partijen is een complex proces. In samenwerking met lokale partijen heeft het Kennispunt een Stappenplan gemaakt, met adviezen uit de praktijk en een planning om de fusie te begeleiden. Heeft u meer begeleiding nodig of wilt u erover doorpraten? Laat het ons weten! Of log in op het Forum en deel uw ervaring.

Enquête onder lokale politieke partijen

Lokale partijen zijn steeds belangrijker in de gemeentelijke politiek. Toch is er naar het functioneren van deze partijen nog amper wetenschappelijk onderzoek gedaan. Daar komt nu verandering in. Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Rijksuniversiteit Groningen) en de Universiteit Twente onderzoeken de rol van lokale partijen in de gemeentepolitiek. Om daar goed inzicht in te krijgen, houden zij op dit moment een enquête onder alle lokale politieke partijen.

Marcel Boogers, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Twente, organiseert de enquête, samen met Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. ‘Wij hopen dat zoveel mogelijk lokale partijen de enquête invullen’, zegt Boogers. ‘Deze partijen zijn al van grote betekenis voor de lokale politiek, maar omdat er nog weinig bekend is over hun functioneren, worden zij in de publieke opinie soms niet serieus genomen of hebben zij te maken met vooroordelen. Lokale partijen zouden bijvoorbeeld amateuristisch zijn, of populistisch. Door ons onderzoek ontstaat een rijker wetenschappelijk beeld van de organisatie, werkwijze en opvattingen van lokale politieke partijen. Dat kan vooroordelen wegnemen en ervoor zorgen dat lokale partijen serieuzer worden genomen.’

Ben je vertegenwoordiger van een lokale politieke partij? Doe dan mee aan de enquête! Het zou fijn zijn als je de enquête vóór 15 juli invult. Van de resultaten wordt een rapport gemaakt, dat je te zijner tijd ontvangt. Let wel: het is uiteraard de bedoeling dat alléén vertegenwoordigers van lokale politieke partijen aan de enquête meedoen.

VNG Bijeenkomst Toekomst Lokale Partijen

VNG logo
Terwijl lokale partijen ruim 28% van de raadszetels bezetten, is hun positie nog niet gelijkgetrokken met die van landelijke partijen. Ook worden lokale partijen minder vaak gevraagd voor vertegenwoordigende functies. De VNG organiseert op 2 juli (16.00 – 19.00 uur) in Lansingerland een bijeenkomst over de toekomst van lokale partijen.

Volg ons op Twitter

Bent u graag op de hoogte van al het nieuws rond lokale politieke partijen? Wilt u weten wat de actuele ontwikkelingen bij het Kennispunt zijn? Volg ons op Twitter, dan bent u altijd up-to-date!
twitter