logolokale
United colleagues standing in a huddle with their hands together

Winnie Prins op landelijk congres: ‘Wij zijn de grootste partij’

Het eerste landelijke congres op 13 februari stond helemaal in het teken van de kracht en de kansen van lokale partijen. In deze nieuwsbrief leest u meer over het goed bezochte, ‘swingende’ congres en over het pleidooi dat onze voorzitter Winnie Prins daar hield voor gelijke behandeling van lokale partijen. Verder onder andere: nieuws van het bestuur, een dossier over sport, een nieuwe module over een stakeholdersanalyse en de trainingsagenda.

Congres: samen sterk voor gelijk speelveld

Congres
Op een van de koudste zaterdagen in tientallen jaren, logden 560 deelnemers in bij het landelijke congres voor lokale partijen. Winnie Prins, voorzitter van het Kennispunt, trapte het congres af met de overhandiging van het Manifest voor gelijke kansen aan het ministerie van BZK en aan VNG-voorzitter Jan van Zanen. ‘Net als landelijke partijen moeten wij toegang hebben tot de 25 miljoen euro subsidie die jaarlijks voor politieke partijen beschikbaar is’, aldus Winnie.

Bundel ‘Lokale partijen in de praktijk’ gelanceerd op congres

Publicatie
Op het congres is de bundel ‘Lokale partijen in de praktijk’ gepresenteerd, met daarin de uitkomsten van recente wetenschappelijke onderzoeken naar lokale partijen. Lees meer over de geschiedenis van lokale partijen, hoe ze zijn georganiseerd en vertegenwoordigd op verschillende bestuursniveaus en waarom ze succesvol zijn.

Nieuws van het bestuur

petitie_vieren_plaatjes-04
Bijna 2500 lokale en regionale partijen tekenden de petitie voor gelijke kansen voor lokale partijen. De petitie heeft ook daarnaast veel steun gekregen. Een mooie start voor de lobby die het bestuur gaat inzetten bij de partijen die al zitting hebben in de Tweede en Eerste Kamer, schrijft bestuurslid Jan de Koning in een nieuwsbericht op de site van het Kennispunt.

Nieuw dossier: Sport

Sport
Gemeenten hebben allerlei mogelijkheden om inwoners te stimuleren om te sporten en te bewegen. De gemeenteraad kan het college van B&W bijvoorbeeld opdracht geven een sport- en beweegbeleid op te stellen. In het nieuwe dossier op de site van het Kennispunt leest u hier meer over.

Nieuwe module: Stakeholdersanalyse

Stakeholdersanalyse
Als volksvertegenwoordiger of politieke partij wilt u belanghebbenden (‘stakeholders’) zo goed mogelijk betrekken bij uw voorstellen en plannen. Om te bepalen wie u betrekt en op welke manier, maakt u een stakeholdersanalyse. De nieuwe module legt uit hoe u dat kunt doen.

Trainingen

De komende tijd biedt het Kennispunt weer diverse online trainingen en kennisuitwisselingen aan. Hieronder vindt u een overzicht en kunt u zich aanmelden. Wilt u met uw eigen partij aan de slag met het opstellen van een Strategie Verkiezingscampagne, stuur dan een mail naar info@lokalepolitiekepartijen.nl.

2 maart Leiderschap voor vrouwen

Hoe bent u als vrouw in de lokale politiek zo zichtbaar mogelijk? Zijn uw ambities bekend? Tijdens deze training leert u omgaan met – meestal onbewuste – vooroordelen. Hoe kunt u zich ontwikkelen in de politieke arena?

4 maart Online communicatietraining (wachtlijst)

Via welke online communicatiekanalen informeert u uw leden en kiezers? Hoe zet u een website op? Moet u wel of niet op Twitter? Tijdens deze training gaat u aan de slag met de online communicatiekanalen die bij uw partij passen. Ook leert u hoe u die vervolgens organiseert.

9 en 31 maart (wachtlijst) en 22 april Verkiezingsprogramma schrijven

Elke vier jaar schrijft u een nieuw verkiezingsprogramma. Hoe pakt u dat aan? In deze training - geschikt voor leden van het bestuur en van de verkiezingsprogramcommissie – maakt u een planning en bedenkt u activiteiten om te organiseren rondom het verkiezingsprogramma.

11 maart Online kennisuitwisseling Oprichten partij

U wilt een politieke partij oprichten en wilt weten welke formele stappen u daarvoor moet zetten. Meld u dan aan voor de online kennisuitwisseling over dit onderwerp op 11 maart. We wisselen ervaringen, tips en adviezen uit en bespreken een stappenplan.

16 maart Permanente campagne

In deze online training maken we een strategie en een plan om het hele jaar door campagne te voeren.

17 maart Online kennisuitwisseling Hoe werf je een wethouder (van buiten)?

In deze sessie wisselen we kennis en ervaring uit over het werven van een wethouder. Hoe stelt u een profiel op, hoe gaat u te werk en hoe bereidt u een goede samenwerking tussen partij, fractie en wethouder voor?

18 maart Scouting en werving van raadsleden

Deze training geeft inhoudelijke en praktische informatie over het opstellen van een profiel en het scouten, werven en opleiden van aspirant-raadsleden. De training is geschikt voor leden van het bestuur en van de kandidaatstellingscommissie.

6 en 28 april Spreken in het openbaar

Tijdens deze training leert u, dankzij praktische tips en oefeningen, met meer vertrouwen te spreken in het openbaar en met de media.

Wethoudersvereniging: oriëntatie op wethouderschap

De Wethoudersvereniging organiseert de komende maanden een aantal bijeenkomsten voor mensen die zich oriënteren op het wethouderschap. Lijkt het wethouderschap u iets? En wilt u zich daar goed op voorbereiden? De bijeenkomsten bieden inzicht in alle aspecten van het vak en in de competenties die u ervoor nodig hebt.

Stuur onze nieuwsbrief door

Stuurt u de nieuwsbrief van het Kennispunt door naar uw collega-raads- en bestuursleden? Zo bereikt onze informatie zoveel mogelijk vertegenwoordigers van lokale politieke partijen.

Volg ons op social media

Bent u graag op de hoogte van al het nieuws rond lokale politieke partijen? Wilt u weten wat de actuele ontwikkelingen bij het Kennispunt zijn? Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn, dan bent u altijd up-to-date!
twitter facebook linkedin