logolokale
United colleagues standing in a huddle with their hands together

Kijk op de vernieuwde website!

We hebben www.lokalepolitiekepartijen.nl verbeterd. U kunt nu nog makkelijker het trainingsaanbod vinden en u ervoor inschrijven. Ook het Forum is eenvoudiger bereikbaar vanaf de homepage. Op het Forum kunt u met andere lokale partijen van gedachten wisselen over verenigingszaken of kwesties die in uw gemeente of regio spelen.

Nieuwe training in Nijkerk

Het aanbod van de training ‘Op weg naar de verkiezingen’ is uitgebreid. Op maandagavond 7 oktober organiseren we van 19.00 tot 21.30 uur een training in Nijkerk. U kunt zich aanmelden voor deze gratis training. Stuur een mail aan rianneke.mees@lokalepolitiekepartijen.nl onder vermelding van naam, functie en mailadres deelnemer. U kunt maximaal vier personen per partij aanmelden. Komt u niet uit de regio Nijkerk? Geen probleem, ook dan bent u van harte welkom. Kijk voor de andere locaties van de trainingen op www.lokalepolitiekepartijen.nl.
questions

Enquête Kennispunt

Hoe kan het Kennispunt lokale politieke partijen optimaal van dienst zijn? Die vraag staat centraal in een enquête die we samen met Frank Wanders, onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam, hebben opgesteld. Wat vindt u van het huidige aanbod van de trainingen, de website en het Forum? Wat zou er anders moeten en wie moet daarover beslissen? Eind augustus ontvangen vertegenwoordigers van lokale politieke partijen de enquête per mail. Naar verwachting zullen de resultaten begin oktober bekend zijn.
foto3

Democratiefestival

Het eiland Veur Lent bij Nijmegen is op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus het decor van het nieuwe Democratiefestival. Een groots opgezet evenement om te vieren dat ons land een democratie is en om iedereen daar op een ontspannen manier mee te laten kennismaken. Er is een gevarieerd programma met sprekers, artiesten en acts. Het festival – een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) – is gratis toegankelijk. Iedereen is welkom, dus niet alleen mensen die al politiek actief zijn.
4362-Goulmy-HAP-Haarlemmermeer-Nikkie (1)

Dropbox als collectief geheugen

Nikkie Elfers is sinds januari dit jaar raadslid voor HAP, gemeente Haarlemmermeer. Ze kan zich niet voorstellen hoe je je snel inwerkt zonder gebruik te maken van digitale tools. Voor HAP is dat Dropbox. “Alle documenten die ooit in een computer zijn opgeslagen, staan in de Dropbox. Zo heeft ieder lid van de fractie toegang tot een digitaal archief dat al verschillende raadsperioden omvat. Als ik als woordvoerder cultuur wil weten hoe acht jaar geleden over het cultuurgebouw werd gesproken door mijn voorgangers, dan kan ik dat vinden. Idem voor de notulen van vergaderingen van dorps- en wijkraden, gestelde schriftelijke vragen én de antwoorden, moties en amendementen.” Een bijkomend voordeel van Dropbox is dat je alles makkelijk via de app op je telefoon of i-Pad kunt opzoeken en daarmee ook je eigen computer niet overlaadt met documenten.

Tips

Elfers raadt aan een goede ordening te maken van de mappen in Dropbox en daar heldere afspraken over te maken. Zo hebben alle 7 raadsleden van HAP, het bestuur en elke portefeuille een eigen map. Ook zijn er algemene mappen met formats voor moties, schriftelijke vragen en amendementen, campagnes, foto’s, media en dorps- & wijkraden. Elfers: “De discussie over de inbreng in de gemeenteraad voeren we in een tweewekelijkse fractievergadering, voorafgaand door een notitie die we via e-mail delen en van commentaar voorzien. Alleen definitieve versies worden in Dropbox bewaard. Uiteraard ook de agenda en notulen van iedere vergadering.”
Digitale hulpmiddelen zijn superhandig om overzicht te houden en de voorbereidingen van vergaderingen en discussies te verbeteren. Het Kennispunt vergelijkt de verschillende tools die er zijn en maakt hier een overzicht van.

Welke digitale tools gebruikt jouw politieke partij voor het bestuurs- en raadswerk?
Mail ons op info@lokalepolitiekepartijen.nl.

Volg ons op Twitter

Bent u graag op de hoogte van al het nieuws rond lokale politieke partijen? Wilt u weten wat de actuele ontwikkelingen bij het Kennispunt zijn? Volg ons op Twitter, dan bent u altijd up-to-date!
twitter