logolokale
United colleagues standing in a huddle with their hands together

Bemind, maar bekendheid kan beter…

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen scoort na een half jaar al een 7,3 als rapportcijfer. We zijn blij met die waardering. Maar onze bekendheid kan nog beter. Help mee door deze nieuwsbrief door te sturen aan vertegenwoordigers van lokale partijen!

Partijen bij elkaar in Dordrecht

30 okt
Lokale partijen staan volop in de belangstelling. Bij onderzoekers, bij de VNG en ook bij de Tweede Kamer. Het Kennispunt lokale politieke partijen bracht de partijen bij elkaar in Dordrecht. Daar deelden zij hun kennis en maakten zij plannen voor het komende jaar. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Onderzoek naar lokale partijen

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 wordt 34% van alle raadszetels en 31% van alle wethoudersposten bezet door politici van lokale partijen. Lokale partijen zijn dus een factor om rekening mee te houden. Maar wat zijn de eigenschappen van lokale politieke partijen? Wie stemt erop, wat willen ze en wat bereiken ze? Die vragen zijn nog niet zo eenvoudig te beantwoorden, zo blijkt.

Dr. Julien van Ostaaijen van Tilburg University presenteerde woensdag 30 oktober het onderzoek ‘Lokale partijen in Nederland. Een overzicht van kennis over lokale partijen 2002-2019’. Hij ontdekte onder meer dat lokale partijen makkelijker dan afdelingen van landelijke partijen nieuwe potentiële raadsleden vinden en dat die vervolgens ook meer geld afdragen aan de partij. Maar hij ontdekte ook dat er in bestaand onderzoek weinig aandacht is voor de onderlinge verschillen tussen de partijen. En dat er daardoor ook nog veel onbekend is. Interesse in het onderzoek? U leest het hier.
Tilburg University  portretten medewerkers Tilburg School of Governance

Kennispunt scoort na half jaar al een 7,3

Schermafbeelding 2019-10-30 om 15.07.30
Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen bestaat nu een half jaar. Hoe goed kent u ons en hoe goed vindt u ons? Die vraag stelde dr. Frank Wanders van de Universiteit van Amsterdam afgelopen zomer aan alle lokale politieke partijen in Nederland. Hij onderzocht de bekendheid en de meerwaarde van het Kennispunt. Meer dan tweehonderd vertegenwoordigers van lokale partijen vulden zijn vragenlijst in.

Het Kennispunt is nog niet erg bekend onder de lokale politieke partijen, blijkt uit dat onderzoek. Maar het Kennispunt wordt door de meeste respondenten wel positief gewaardeerd met rapportcijfer 7,3. Met name de trainingen en de website scoren goed. In de toekomst zou een zelfstandige stichting of een onafhankelijke organisatie (zoals ProDemos) met een klankbordgroep van lokale partijen het Kennispunt het beste kunnen uitvoeren, vinden de respondenten. Nieuwsgierig geworden? Hier kunt u dit onderzoek lezen.

Nieuw dossier ondermijnende criminaliteit

Ondermijning
Ondermijnende criminaliteit zorgt voor veel problemen. Wat is het precies en wat kunnen gemeenten ertegen doen? Daarover gaat het nieuwe dossier ondermijning op onze website.

Er bestaan bijvoorbeeld al verschillende concrete hulpmiddelen voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Zo maakten de RIEC’s (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie Expertise Centrum) in samenwerking met de Rijksoverheid en het Netwerk Weerbaar Bestuur een app met een Kennisbank en vragen met antwoorden over ondermijning. Wat kost ondermijning de samenleving per jaar? En wat kunnen gemeenten ertegen doen? In dit dossier leest u alles over ondermijnende criminaliteit.

Nieuw dossier geluid

Geluid
Tegengaan van geluidsoverlast is geregeld in allerlei verschillende landelijke wetten en regels. Maar wist u dat gemeenten daarover ook zelf regels kunnen opstellen? Dat is bijvoorbeeld mogelijk via de APV (Algemene Plaatselijke Verordening), die de basis vormt voor vergunningen en ontheffingen voor onder andere geluid van terrassen.

Veel wetten en regels over geluid gaan op in de Omgevingswet. Dit geldt voor (delen van) de Wabo, de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. Dat heeft gevolgen voor de rol van gemeenten. U leest meer over geluidsoverlast in het nieuwe dossier op de website.

Nieuwe module wethoudersprofiel

Profielschets
Wie een goede wethouderskandidaat zoekt, kan het beste al ruim voor de verkiezingen beginnen. En wel met het opstellen van een profielschets. Over welke competenties, kennis en vaardigheden en ervaring moeten uw kandidaten beschikken? Welke persoonskenmerken vindt u belangrijk?
In de nieuwe online module wethoudersprofiel staat hoe u in vijf stappen een goede wethouder vindt en welke stap op welk moment moet worden genomen. De eerste stap, het formuleren van uw doelen en het maken van een analyse van het politieke veld, kunt u vandaag al zetten.

Nieuwe verdiepende trainingen

IMG_2927

Bestuurstraining, 11 januari 2020 in Hoorn

Een bestuur heeft veel taken en verantwoordelijkheden en wordt meestal gerund door vrijwilligers. Hoe zorgt u ervoor dat de taken goed verdeeld zijn in het bestuur van uw partij? Dat leert u op de bestuurstraining op zaterdag 11 januari van 10.00 tot 13.00 uur in Hoorn. Deze gratis training is met name bedoeld voor voorzitters en secretarissen van besturen van lokale politieke partijen.

Training ledenwerving en vrijwilligersmanagement, 13 januari 2020 in Ede

Hoe je nieuwe leden werft én behoudt, kunt u leren op de gratis training Ledenwerving en vrijwilligersmanagement op maandagavond 13 januari van 19.00 tot 21.30 uur in Ede.

Online communicatietraining, 25 januari 2020 in Geleen

Op 25 januari 2020, van 10:30 - 13:00 uur organiseren we een (online) communicatie training in Geleen. Welke communicatiekanalen zet je in om je leden te informeren en bij je partij te betrekken? Hoe informeer je kiezers over de activiteiten van de vereniging? Hoe zet je een simpele
website op? Moet je op Twitter en waarom wel of niet? Allemaal vragen die aan bod komen in de training (online) communicatie.
Trainingsdag lokale partijen Friesland, 1 februari 2020 in Drachten
Op 1 februari 2020 organiseert het Kennispunt in samenwerking met Provinciaal Belang Friesland een trainingsdag voor lokale partijen uit Friesland. Aan bod komen ledenwerving, online communicatie en campagnestrategie. De training vindt plaats in Drachten en duurt van 10.00 - 14.30 uur.
Kunt u niet op deze data maar heeft u wel interesse in één van deze trainingen? Stuur een mail aan info@lokalepolitiekepartijen.nl en mogelijk gaan we samen met u een training bij u in de regio organiseren.

Training op weg naar de verkiezingen: editie Houten

derk
Het Kennispunt organiseerde de afgelopen maanden zijn eerste twaalf trainingen. Door heel Nederland kwamen leden van besturen en raadsleden bij elkaar om de training te volgen: ‘Op weg naar de verkiezingen’. Zo ook een maand geleden in Houten.

Trainer Renske Keur verwelkomde de zeventien aanwezigen, onder wie Derk Stegeman. Hij is bestuurslid bij Student en Starter in de gemeente Utrecht. Lees over zijn ervaringen in het verslag van de avond.

Deze maand wordt de training ‘Op weg naar de verkiezingen’ nog twee keer gegeven: in Gouda op donderdagavond 21 november en in Katwijk op woensdagavond 27 november.

Bijeenkomst BZK en WOMEN Inc: Vrouwen in Politiek en
bestuur

Het vrouwenkiesrecht bestaat 100 jaar. Hoewel er een hoop is verbeterd ten aanzien van de positie van vrouwen, is er nog steeds een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek en bestuur. Dit kabinet heeft het streven dat in de toekomst tussen de 40% en 60% van de functies wordt bekleed door vrouwen. Daarover gaat deze bijeenkomst georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en WOMEN Inc op maandag 16 december 2019 in de Veerensmederij in Amersfoort. Aanmelden kan via hier.

Bijeenkomst BZK: Bestuurlijke integriteit in de praktijk

Op dinsdagavond 26 november komen leden van wervings- en selectiecommissies en politieke ambtsdragers van provincies, gemeenten en waterschappen bij elkaar in het provinciehuis van Zwolle om aan de slag te gaan met het thema Integriteit en weerbaarheid. De vernieuwde handreiking Integriteitstoetsing komt aan bod. Die handreiking kan helpen bij de selectie en screening van decentrale kandidaat-volksvertegenwoordigers en bestuurders. Tijdens de bijeenkomst gaan we o.a. met de praktische tools uit de handreiking aan de slag. De bijeenkomst, die georganiseerd wordt door Binnenlandse Zaken, de provincie Overijssel en de Vereniging van Griffiers, begint om 18.00 uur met een warme maaltijd.

Volg ons op Twitter

Bent u graag op de hoogte van al het nieuws rond lokale politieke partijen? Wilt u weten wat de actuele ontwikkelingen bij het Kennispunt zijn? Volg ons op Twitter, dan bent u altijd up-to-date!
twitter