logolokale
United colleagues standing in a huddle with their hands together

In actie voor een sterke lokale democratie

Terwijl we met ingehouden adem de ontwikkelingen in Oekraïne volgen, maken we ons in eigen land op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Juist een tijd als deze laat zien hoe belangrijk een krachtige (lokale) democratie is. Daarom ook lobbyt het Kennispunt, samen met andere betrokken organisaties, bij de Tweede Kamer voor een gelijk speelveld en subsidie voor lokale partijen. U leest er meer over in deze nieuwsbrief, inclusief een oproep om uw stem hierbij te laten horen. Intussen tellen we af naar 16 maart. We wensen u een succesvolle eindspurt van de campagne en een goed verkiezingsresultaat. Samen staan we voor een sterke lokale democratie!

Subsidie lokale partijen: doorbraak Tweede Kamer?

Op 15 en 22 februari sprak de Tweede Kamer over de wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) die de verdeling regelt van de overheidssubsidie voor politieke partijen. Lokale partijen komen daar tot nu toe niet voor in aanmerking. Samen met andere betrokken organisaties lobbyt het Kennispunt ervoor dat ook lokale partijen subsidie kunnen krijgen. Tweede Kamerleden Renske Leijten (SP) en Khadija Arib (PvdA) hebben nu een amendement ingediend om dat mogelijk te maken. Volgens planning wordt daar volgende week over gestemd. Als het amendement wordt aangenomen, zal de beschikbare subsidie verdeeld worden over landelijke én lokale partijen. Het is spannend of het amendement het gaat halen: sommige partijen twijfelen nog.

Mail de Tweede Kamerleden

plenaire_zaal_jpg
Vier partijen in de Tweede Kamer moeten nog overgehaald worden om voor een gelijk speelveld tussen landelijke en lokale partijen te stemmen. Laat hen weten dat sterke lokale partijen goed zijn voor een sterke lokale democratie en verstuur de mail die het Kennispunt daartoe heeft opgesteld. En roep ook uw collega’s op om de mail te versturen. Verstuur de mail voor 10 maart, dan wordt er gestemd over de moties en amendementen van de Wet financiering politieke partijen.

Inspiratie: campagnefilmpjes!

Het Kennispunt bestond één jaar en om dat te vieren verlootten we onder andere 20 campagnefilmpjes onder de abonnees van de nieuwsbrief. De winnaars konden met een professionele filmmaker een campagnefilmpje laten maken. Intussen stromen de filmpjes die klaar zijn binnen. Inspiratie nodig voor de laatste loodjes van de campagne? Bekijk een aantal voorbeeldfilmpjes, zoals van Hart voor Lopik, Leefbaar Borger-Odoorn, Hart of Samen 1.

Ervaring als wethouder? Meld u aan voor de wethouderspool!

Na de verkiezingen zullen naar verwachting veel lokale partijen in het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden. Maar niet alle partijen hebben in hun eigen netwerk geschikte kandidaat-wethouders voorhanden. Daarom heeft het Kennispunt een pool van ervaren wethouders die tijd en mogelijkheden hebben om (tijdelijk) als wethouder aan te treden. We zijn nog op zoek naar (oud-) wethouders die deze rol kunnen en willen vervullen. Heeft u tijd, en ervaring als wethouder? Zou u deel willen uitmaken van onze wethouderspool? Geef u dan op via onderstaande link!

7 maart: Informatiesessie Raadsbreed akkoord

Raadsbreed Akkoord
Gaat uw gemeenteraad na de verkiezingen aan de slag met een raadsbreed akkoord? Of wilt u daar meer over weten? Doe dan mee aan de informatiesessie die het Kennispunt hierover op 7 maart organiseert. Na een algemene inleiding gaat u in kleine groepen uiteen (breakoutsessies) en kunt u in gesprek met raadsleden en wethouders die de afgelopen vier jaar ervaring hebben opgedaan met raadsbreed werken.

26 maart en 14 mei: Train de trainer intervisiebegeleiding

_MJH8287 (1)
Het Kennispunt gaat intervisiebijeenkomsten organiseren voor raadsleden. We zoeken ervaren (oud-)gemeenteraadsleden of -wethouders die deze bijeenkomsten willen begeleiden en daarvoor een training willen volgen. We organiseren twee train de trainers, op 26 maart en 14 mei, in de regio Utrecht. In de train de trainer wordt u opgeleid om in uw eigen regio een intervisiegroep van maximaal acht raadsleden te begeleiden. In totaal begeleidt u de groep in 2022 vier keer: één keer op locatie, drie keer online.

2 april: Train de trainer debatteren

Train-de-trainers Debatteren
Heeft u raadservaring, was of bent u actief bij een lokale partij en houdt u van debatteren? Het Kennispunt zoekt mensen die opgeleid willen worden als trainer debatteren en trainingen willen geven aan (nieuwe) raadsleden van lokale partijen. Interesse? Meld u dan aan voor de train-de-trainers Debatteren op 2 april. We verwachten dat u vanaf half april 2022 ten minste vijf keer beschikbaar bent op een zaterdagochtend of doordeweekse avond om de training te geven.

6 april: Webinar Politiek actief met een beperking

Webinar
Hoe maken we onze partijen aantrekkelijk voor mensen met een beperking om mee te doen? Hoe nemen we mogelijke belemmeringen weg? Daarover spreken we tijdens een webinar dat het Kennispunt samen met Zorgbelang Inclusief organiseert op 6 april. Doel is deelnemers te informeren over hoe je meer mensen met een beperking stimuleert om politiek actief te worden. Alle geïnteresseerden vanuit lokale politieke partijen zijn welkom.

Richtlijnen voor gebruik sociale media

mobile-g116df4574_1920
Om bij te dragen aan transparante maatschappelijke en politieke discussies, heeft Meta, het moederbedrijf van onder andere Facebook, richtlijnen gemaakt voor (lokale) politieke partijen. Hoe ga je om met reacties die kiezers onder je posts plaatsen? Welke regels gelden er voor het plaatsen van reclame? Hoe kun je Whatsapp inzetten voor het versturen van politieke boodschappen?

Trainingen

De komende tijd biedt het Kennispunt weer een groot aantal online trainingen aan. De belangstelling is groot, daarom zijn er voor veel trainingen wachtlijsten. Hieronder vindt u een overzicht van de trainingen zónder wachtlijst, waarvoor u zich dus direct kunt aanmelden.

14 en 30 maart

Snellezen

22 maart (voor waterschapspartijen), 5 april

Permanente campagne

28 maart

Integriteit in de politiek

11 april

Leiderschap voor vrouwen

Stuur onze nieuwsbrief door

Stuurt u de nieuwsbrief van het Kennispunt door naar uw collega-raads- en bestuursleden? Zo bereikt onze informatie zoveel mogelijk vertegenwoordigers van lokale politieke partijen.

Wilt u de nieuwsbrief van het Kennispunt niet ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.

Volg ons op sociale media

Bent u graag op de hoogte van al het nieuws rond lokale politieke partijen? Wilt u weten wat de actuele ontwikkelingen bij het Kennispunt zijn? Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn, dan bent u altijd up-to-date!
twitter facebook linkedin