Geluid

Verantwoordelijkheden en wettelijke bepalingen

Wat is stilte en wat lawaai? Ieder mens ervaart dat anders. Toch stelt de overheid grenzen aan geluid. Want te veel is ongezond en iedereen moet in zijn eigen huis rustig kunnen slapen. Geluidsoverlast is nu nog geregeld inĀ  verschillende wetten en regels. Zo staan in de Wet geluidhinder regels voor industrielawaai. De Wet milieubeheer bevat regels voor geluidsoverlast door verkeer. Voor gemeenten zijn bijvoorbeeld de Wabo (omgevingsvergunningen) en het Activiteitenbesluit van belang. Daarbinnen kunnen gemeenten voor bepaalde geluidsbronnen zelf bepalen wat ze acceptabel vinden. Dat is ook mogelijk via de APV (Algemene Plaatselijke Verordening), die de basis vormt voor vergunningen en ontheffingen voor bijvoorbeeld geluid van terrassen. Veel gemeenten hebben in de APV ook geluidsoverlast door buren strafbaar gesteld.

Achtergrondinformatie

Veel wetten en regels over geluid gaan op of zijn al opgegaan in de Omgevingswet. Dit geldt voor (delen van) de Wabo, de Wet geluidhinder en de Wet Milieubeheer. De wetten en regels die ervoor in de plaats komen, vormen samen het Aanvullingsspoor geluid Omgevingswet. Onderdeel is het Aanvullingsbesluit geluid; het ontwerp is najaar 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Met de Aanvullingswet geluid en het Aanvullingsbesluit geluid wil het kabinet de geluidsregels voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen inbouwen in het stelsel van de Omgevingswet, met als doel betere bescherming tegen geluid via eenvoudigere procedures. Omdat geluid heel lokaal wordt beleefd, krijgen gemeenten in de Omgevingswet een belangrijke rol in het bepalen van de aanvaardbaarheid ervan. Zij geven met het omgevingsplan voor elke locatie in de gemeente de gewenste geluidskwaliteit (akoestische kwaliteit) vorm.

Tools en leeromgeving

De Atlas Leefomgeving van het RIVM biedt een webpagina met veel kaarten. Per locatie en bron kun je opzoeken wat de geluidshinder is. De pagina bevat ook een link naar een uitleg van veelgebruikte geluidstermen.

Van die pagina komt ook het volgende lijstje:

  • 30 dB – geluid van gefluister
  • 40 dB – natuurlijk achtergrondniveau;maximumwaarde voor stiltegebieden
  • 50 dB – geluid in een rustige woonstraat
  • 70 dB – de sterkte van het geluid van een stofzuiger op 3 meter afstand
  • 70 dB – het geluid van een gemiddelde provinciale weg op 10 meter afstand
  • 100 dB – geluid van een boor of popconcert
  • 120 dB – pijngrens

 

Inspiratie en praktijkvoorbeelden