Huisvesting statushouders

Gemeenten krijgen per half jaar van het Rijk een taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsvergunning – statushouders – te huisvesten. Voor de eerste helft van 2019 moeten gemeenten zo’n 8.000 statushouders woonruimte bieden.

Verantwoordelijkheden en wettelijke bepalingen

Wanneer asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, stromen ze uit naar gemeenten. Die krijgen vanuit het Rijk halfjaarlijks een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten statushouders. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze statushouders toe aan gemeenten. Gemeenten moeten hen passende woonruimte aanbieden. Binnen die taakstelling worden statushouders zoveel mogelijk gekoppeld aan een gemeente waar voor hem of haar de beste kansen liggen voor integratie en participatie.

Achtergrondinformatie

Door de sterke instroom van vluchtelingen in de periode 2014-2016 kwam Nederland voor de grote opgave te staan om adequate opvang te organiseren en huisvesting te regelen. Gemeenten kregen een belangrijke verantwoordelijkheid in de opvang van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Statushouders komen te wonen in sociale huurwoningen. Gemeenten werken daarvoor onder andere samen met woningcorporaties.  Om ervoor te zorgen dat er genoeg sociale huurwoningen in Nederland zijn, heeft het kabinet de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders ingesteld. Die regeling geldt tot 2021. Via deze regeling kunnen verhuurders – bijvoorbeeld gemeenten of woningcorporaties – subsidie aanvragen voor het realiseren van woonvoorzieningen voor statushouders. Gemeenten waren verplicht om statushouders voorrang te verlenen boven andere wachtenden op een sociale huurwoning. Sinds juli 2017 is deze verplichting vervallen. Sommige gemeenten blijven statushouders voorrang verlenen, andere gemeenten doen dat nu niet meer.

Tools en leeromgeving

  • Stappenplan realisatie taakstelling vergunninghouders

Inspiratie en praktijkvoorbeelden

Welkom bij het Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Overal in ons land zijn lokale politieke partijen actief. Als lokale partij bouw je mee aan je gemeente. Daarom is het belangrijk dat je je werk optimaal kunt doen. En daar komt heel wat bij kijken. Hoe richt je een partij op? Waar vind je goede bestuurders, kandidaten en vrijwilligers? Kun je zomaar aan verkiezingen meedoen? Hoe financier je je partij?

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is dé wegwijzer voor lokale partijen. Praktisch en overzichtelijk. Van het oprichten van een partij tot actief meedoen als raadslid of bestuurder. Kijk rond op de site en ontdek waarbij het Kennispunt je kan ondersteunen. Staat je vraag er niet bij? Laat het dan weten via info@lokalepolitiekepartijen.nl.

Een sterke lokale democratie maken we samen.

Ik verklaar het Kennispunt Lokale Politieke Partijen graag voor geopend!

 

Kajsa Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties