Jeugdhulp

Verantwoordelijkheden en wettelijke bepalingen

Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht: als een jongere hulp nodig heeft, moet de gemeente die bieden. Gemeenten moeten samenhangende zorg voor kinderen organiseren, die passend is en dichtbij het gezin, dus in de eigen gemeente of regio.

In deze infographic zie je voor welke zorg jongeren bij de gemeente terecht kunnen.

Meer informatie:

Achtergrondinformatie

Tot 2015 was de zorg voor jeugdigen te versnipperd geregeld: er waren verschillende overheden bij betrokken en het geld kwam uit te veel potjes. Met als gevolg: te dure en niet toereikende jeugdzorg. De nieuwe Jeugdwet moest daar verbetering in brengen. De gemeenten werden verantwoordelijk voor samenhangende zorg dichtbij: één gezin, één plan, één regisseur. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder, hebben de meeste gemeenten daarvoor de nodige aanpassingen gedaan en staat een nieuwe aanbestedingsronde voor inkoop van jeugdhulp voor de deur. Trends daarbij zijn dat gemeenten vaak ‘resultaatgericht’ aanbesteden en daarbij samenwerken met andere gemeenten.

Uit de eerste evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat er al veel werk is verzet, maar dat nog niet alle doelen zijn bereikt. Te veel jongeren doen nog een beroep op dure specialistische zorg, waardoor de jeugdhulp kampt met tekorten. Ook de Kinderombudsman constateerde een jaar na de invoering onder meer groeiende wachtlijsten. Minister De Jonge wil de knelpunten nu aanpakken met het Programma Zorg voor de Jeugd.

Meer informatie:

Tools en leeromgeving

Inspiratie en praktijkvoorbeelden