Dossiers

In de dossiers staat informatie over inhoudelijke onderwerpen die in veel gemeenten spelen.

 

Maatschappelijke opvang/Daklozenopvang

Maatschappelijke opvang/Daklozenopvang

Het aantal daklozen en zwerfjongeren in Nederland neemt toe, en niet alleen in de grote steden. Hoe is de maatschappelijke opvang in uw gemeente georganiseerd en wat zijn de knelpunten?

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Welke gevolgen heeft dat voor gemeenten?

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Inwoners denken, doen en beslissen steeds actiever mee in de gemeente. Wat zijn de regels en mogelijkheden daarvoor? En wat betekent het voor je werk als raadslid?

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit kan de lokale samenleving ontwrichten. Wat is het precies en wat kunnen gemeenten ertegen doen?

Geluid

Geluid

De overheid stelt regels om geluidsoverlast te beperken. De meeste van die regels gaan op in de Omgevingswet. Gemeenten spelen een rol in de uitvoering daarvan.

Regionale Energie Strategie (RES)

Regionale Energie Strategie (RES)

In 30 regio’s maken gemeenten, provincie en waterschappen samen een Regionale Energiestrategie (RES). In dit kennisdossier staat hoe dat werkt.

Vuurwerk

Vuurwerk

Vanaf de jaarwisseling 2019-2020 mogen gemeenten vuurwerk in de hele gemeente verbieden, als zij vinden dat dit nodig is om gevaar, schade of overlast te voorkomen.

Omgevingswet

Omgevingswet

Hoe bereid je je als raadslid voor op de Omgevingswet die op 1 januari 2021 van kracht wordt? Dit kennisdossier zet de belangrijkste informatie daarover op een rij.

Huisvesting statushouders

Huisvesting statushouders

Gemeenten krijgen per half jaar van het Rijk een taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsvergunning – statushouders – te huisvesten.

Participatiewet

Participatiewet

Hoe help je als gemeente meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk? Daarover lees je in dit kennisdossier Participatiewet.

Vakantieparken

Vakantieparken

Veel Nederlandse vakantieparken worden allang niet meer gebruikt waarvoor ze waren bedoeld.

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Schone lucht is belangrijk voor mens en natuur. Gemeenten kunnen veel doen om de luchtkwaliteit voor hun inwoners te verbeteren. 

Jeugdhulp

Jeugdhulp

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Gemeenten zijn verplicht om jongeren hulp en ondersteuning te bieden.

Inburgering

Inburgering

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving. De rol van gemeenten bij inburgering wordt de komende jaren versterkt.

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. De gemeente speelt een rol in de aanpak ervan.