Dossiers

In de dossiers staat informatie over inhoudelijke onderwerpen die in veel gemeenten spelen.

 

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. De gemeente speelt een rol in de aanpak ervan.

Huisvesting statushouders

Huisvesting statushouders

Gemeenten krijgen per half jaar van het Rijk een taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsvergunning – statushouders – te huisvesten.

Inburgering

Inburgering

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving. De rol van gemeenten bij inburgering wordt de komende jaren versterkt.

Jeugdhulp

Jeugdhulp

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Gemeenten zijn verplicht om jongeren hulp en ondersteuning te bieden.

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Schone lucht is belangrijk voor mens en natuur. Gemeenten kunnen veel doen om de luchtkwaliteit voor hun inwoners te verbeteren. 

Omgevingswet

Omgevingswet

Hoe bereid je je als raadslid voor op de Omgevingswet die op 1 januari 2021 van kracht wordt? Dit kennisdossier zet de belangrijkste informatie daarover op een rij.

Participatiewet

Participatiewet

Hoe help je als gemeente meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk? Daarover lees je in dit kennisdossier Participatiewet.

Vakantieparken

Vakantieparken

Veel Nederlandse vakantieparken worden allang niet meer gebruikt waarvoor ze waren bedoeld.