Ben ik verplicht contributie te heffen voor het lidmaatschap?

Een vereniging is niet wettelijk verplicht om contributie te heffen. Toch is het wel gebruikelijk dat een vereniging – wat een politieke partij in de kern is – de leden vraagt om contributie te betalen. Contributie vormt een belangrijke inkomstenbron, waarmee de vereniging draaiend gehouden kan worden.