Hoe vervul je als fractie het werkgeverschap van een fractiemedewerker?

Fracties kunnen een fractieondersteuner inhuren. De vergoeding van de medewerker wordt betaald uit de door de raad vast te stellen fractievergoeding op grond van de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Je kunt als fractie op twee manieren een fractiemedewerker inhuren. Hieronder staan die toegelicht.

 

De fractiemedewerker heeft een dienstverband
In dit geval is de fractie werkgever. Daarvoor moet je een rechtspersoon, een stichting of vereniging oprichten. Dat kan bijvoorbeeld een stichting zijn die als enig doel heeft het beheer van het fractiegeld. Je moet daarvoor:

  • Een stichting oprichten bij de notaris. Daarvoor zijn bestuursleden nodig die de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris vervullen. Dat kunnen de fractieleden zijn. Hun gegevens, inclusief een kopie van het paspoort, moeten bij de oprichting van de stichting voorhanden zijn. Hoe duur het oprichten van een stichting is, hangt af van de notaris.
  • Statuten van de stichting bepalen. Daarin staat onder meer hoe bestuurders worden benoemd en wat de besluitvormingsprocedure is.
  • De stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat kost eenmalig 50 euro.
  • Een zakelijke bankrekening openen.

De fractiemedewerker is een vrijwilliger die daarvoor een vrijwilligersvergoeding krijgt
Deze vergoeding mag maximaal 170 euro per maand zijn en 1700 euro per jaar. Als de medewerker daarnaast een uitkering ontvangt, is het verstandig om een vrijwilligersovereenkomst op te stellen, waaruit blijkt dat aan de regels van de uitkeringsinstantie wordt voldaan. De fractiemedewerker wordt dan niet gekort op zijn of haar uitkering.

 

Sommige gemeenteraden hebben aanvullende regels voor de inhuur van ondersteuning van de fracties. Zo zijn er bijvoorbeeld door de gemeenteraad vastgestelde regels voor de aanstelling van familieleden. Daarom is altijd het goed om bij de griffie na te gaan of er restricties zijn.