Ik ben kandidaat-raadslid. Als ik gekozen word, ga ik het raadswerk doen naast mijn baan. Kan ik met mijn werkgever afspraken maken over bijvoorbeeld het bijwonen van raads- en commissievergaderingen?

Ja. De wet geeft je het recht op onbetaald verlof om na je verkiezing ten minste raads- en commissievergaderingen te kunnen bijwonen. Je werkgever is dus verplicht jou dit mogelijk maken. Je kunt daar met hem of haar afspraken over maken. Bijvoorbeeld dat je arbeidsovereenkomst tijdelijk wordt aangepast aan het raadswerk. Kijk ook je cao erop na. Sommige cao’s bieden nog aanvullende voorzieningen voor leden van de gemeenteraad.