Ik verdenk een collega of bestuurder van belangenverstrengeling. Wat kan ik doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Vermoed je een relatief ‘licht’ vergrijp, bespreek het dan in eerste instantie met de persoon zelf. Misschien is hij zich er helemaal niet van bewust dat hij de schijn van belangenverstrengeling op zich laadt. Door hem hierop te wijzen, help je hem en uiteindelijk ook jezelf.
  • Bij een vermoeden van een groter vergrijp is het verstandig om naar de griffier te gaan. Hij of zij kan je adviseren. De griffier zal op basis van de informatie een inschatting maken, bijvoorbeeld of de burgemeester geïnformeerd moet worden en of er een onderzoek moet komen.

 

Het belangrijkste is dat je zorgvuldig handelt. Je wilt mensen niet ten onrechte onherstelbaar beschadigen. Een integriteitskwestie die onterecht in de media belandt, schaadt ook het vertrouwen van burgers in de politiek en raakt daarmee de hele raad. Hang het daarom nooit direct aan de grote klok, door het bijvoorbeeld op social media te zetten.