Kan de gemeente of provincie eisen dat gemeenteraadsleden of Statenleden een Verklaring omtrent gedrag (VOG) overhandigen?

Nee, want voor politieke ambtsdragers geldt geen VOG-plicht. Het is de verantwoordelijkheid van de partij(voorzitter) om zich ervan te verzekeren dat potentiële kandidaten integer zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat de partij zelf alle mogelijkheden benut om eventuele bedenkingen te onderzoeken. Het aanvragen van een VOG is daar een van de mogelijke middelen voor.