Mogen mensen op de kandidatenlijst ook lid zijn van het afdelingsbestuur?

Ja, dat mag. Ook wanneer een kandidaat in de gemeenteraad of het provinciebestuur is gekomen, mag hij daarnaast lid zijn van het afdelingsbestuur. Het lidmaatschap van het afdelingsbestuur wordt hier dus niet als een ‘onverenigbare’ nevenfunctie gezien. Welke nevenfuncties zijn dat dan wel? Zie daarvoor Gemeentewet artikelen 13, 36b en 68 en Provinciewet artikelen 31, 45 en 47.