Wat als politieke partijen willen fuseren?

Politieke partijen kunnen als één nieuwe partij meedoen aan verkiezingen door te fuseren. Dat kan op twee manieren.

1. De eerste manier is de eenvoudigste: de ene partij gaat op in de andere partij (‘de moederpartij’). De aanduiding van de ‘moederpartij’ blijft dan in principe geregistreerd. De gefuseerde partij hoeft geen waarborgsom te betalen en ook geen ondersteuningsverklaringen in te leveren.

2. Politieke partijen kunnen ook fuseren door samen een nieuwe politieke partij te starten. Zij moeten dan een nieuwe vereniging oprichten met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging kan vervolgens bij het centraal stembureau een verzoek indienen om haar naam te laten registreren. De nieuwe vereniging moet eigen statuten maken, waaruit de fusie en de opheffing van de oorspronkelijke verenigingen moet blijken. De nieuwe politieke partij hoeft geen waarborgsom te betalen of ondersteuningsverklaringen in te leveren als:

– Elk van de gefuseerde partijen bij de vorige verkiezing minimaal één zetel heeft behaald,
– Of als bij de vorige verkiezing aan de samenvoeging van hun aanduidingen één zetel is toegekend.