Wat is de procedure als ik me ‘ontrek van stemming’ en hoe doe ik dat in de fractievergadering?

Wil je als raadslid niet meestemmen omdat je de schijn van belangenverstrengeling wilt vermijden? Realiseer je dan wel dat ‘stemmen’ een fundamenteel democratisch recht is van raadsleden, en dat je geacht wordt om te stemmen. Daarvoor zit je immers in de raad. Denk hier dus niet te lichtvoetig over. Heb je het idee dat je moet stemmen over een besluit waarbij jij een ‘persoonlijk belang’ hebt, dan is het raadzaam om je te ontrekken van stemming alsook het besluit niet te beïnvloeden door je bijvoorbeeld in de discussie te mengen in de fractievergadering of amendementen of moties in te dienen. De achterliggende gedachte hierbij is dat een raadslid zijn raadslidmaatschap naar eer en geweten uitvoert, en daarmee automatisch het belang van de gemeente dient en dus niet zijn eigen belang. Twijfel je bij een besluit of je wel of niet moet meestemmen, vraag dan de griffier om advies.