Wat is het verschil tussen statuten en huishoudelijk reglement?

In de statuten staan de basisregels van een vereniging. Statuten gelden voor tenminste vijf jaar. Als je statuten wilt veranderen, moet je naar de notaris.

Het huishoudelijk reglement beschrijft de dagelijkse gang van zaken. Het bevat aanvullingen en uitwerkingen van de statuten: regels, richtlijnen en afspraken, maar bijvoorbeeld ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden. Je kunt het huishoudelijk reglement wijzigen tijdens een bestuursvergadering of jaarvergadering. Je hoeft daarvoor dus niet naar de notaris.