1

In elke organisatie kan een conflict ontstaan. Meestal is dat slechts een hobbel op weg naar betere samenwerking, soms niet. Wat is er binnen uw partij geregeld in geval van een (slepend) conflict of mogelijk zelfs een royement? Hoe is dat bijvoorbeeld opgenomen in het huishoudelijk reglement? We zoeken voorbeelden uit de praktijk.

 

Deze vraag is afgehandeld en verwerkt in een FAQ over royement van partijleden. Voor de antwoorden, zie https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/onderwerp/organisatie/leden/

Veranderde status naar gepubliceerd
Log in of meld je aan om reacties te kunnen lezen en plaatsen.