Doelgroepenmatrix

Als onderdeel van je campagnestrategie kun je een doelgroepenmatrix maken.

Hoe maak je een doelgroepenmatrix?

Het doel van een doelgroepenmatrix is erachter te komen welke groepen:

  1. zeker op jou zullen stemmen en ook zeker zullen stemmen
  2. zeker op jou zullen stemmen maar twijfelen of ze gaan stemmen
  3. zeker zullen stemmen en twijfelen tussen jouw partij en een andere partij
  4. twijfelen of ze gaan stemmen en of ze op jouw gaan stemmen
  5. zeker niet gaan stemmen
  6. zeker niet op jouw partij stemmen

Vul onderstaande matrix in en wees zo concreet mogelijk over welke groepen in welk vierkant thuishoren.

In de volgende stap bespreek je met je campagneteam de resultaten. Je kunt een discussie voeren en de volgende vragen stellen:

  • Waarom twijfelen mensen, over welke thema’s is er twijfel?
  • Waarom twijfelen mensen of ze gaan stemmen? Welke praktische redenen zijn er? Welke inhoudelijke redenen?

Zoals gezegd: de campagne is gericht op de mensen die twijfelen: de mensen in de gele en oranje blokken. De mensen die twijfelen of ze op jouw partij stemmen, moet je overtuigen om op jouw partij te gaan stemmen. De mensen die twijfelen of ze gaan stemmen hebben een andere soort boodschap nodig: zij moeten overtuigd worden dat stemmen belangrijk is. Een hele belangrijke groep, is de groep in het groene vierkant. Zij gaan stemmen en ze stemmen op jouw partij. Dit zijn de mensen die je in je campagne misschien kunt vragen mee te helpen. De groepen en mensen in de rode vierkanten hoef je niet te negeren, maar wees je er wel van bewust dat deze mensen niet of heel moeilijk te overtuigen zijn. In een campagne moet je prioriteiten stellen en dat doe je onder andere door in te zetten op het overtuigen van mensen die twijfelen.

Download deze module als pdf

Micro module doelgroepenmatrix Doelgroepenmatrix (leeg)