Online communicatie

Communicatie is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Van voornamelijk gecontroleerde boodschappen die, meestal via journalisten, eenzijdig naar de samenleving ‘gezonden’ werden naar interactie en directe communicatie met de burger. Er worden meer online kanalen gebruikt, er is voortdurend dialoog en de afzender bepaalt zelf hoe vaak en welke berichten er geplaatst worden.

Deze module bevat:

 • tips over hoe je als lokale politieke partij je online communicatie organiseert, zodat de juiste doelgroep bereikt met de juiste boodschap;
 • tips over hoe je online communicatiekanalen effectief inzet.

 

Online communicatie organiseren

De stappen hieronder zijn van belang bij het organiseren van je online communicatie.

 1. Stel iemand aan die verantwoordelijk is voor de communicatie van de partij
  Allereerst maak je iemand binnen je politieke partij verantwoordelijk voor de communicatieboodschap en maak je een aantal basisafspraken met elkaar. Zo houd je de regie over de boodschap en de vorm en kun je een groter team aan het werk zetten om de communicatie voor je partij uit te voeren.
 2. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat er basisregels (zie punt 6) worden gemaakt over de berichtgeving
  De verantwoordelijke ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd en zorgt ervoor dat men zich aan het communicatieplan en de agenda houdt.
 3. Spreek af wie welke berichten plaatst
  Spreek af wie berichten plaatst op welke kanalen en of uit naam van de partij wordt gepost of vanuit het individu (raadslid, fractielid, bestuurslid etc.)
 4. Bepaal de doelgroep
  Beschrijf wie je doelgroep is (dit kunnen meerdere doelgroepen zijn), op welke kanalen je doelgroep zich bevindt en wat de interesses zijn van deze doelgroep. Als dit helder is, kun je de berichten effectiever richten aan je doelgroep. Hier kun je ook de online module doelgroepenanalyse voor gebruiken.
 5. Stel een communicatieplan op
  Maak een communicatieplan met hierin de frequentie van de berichtgeving per kanaal en een planning van berichten die je al vooraf kunt maken, bijvoorbeeld rond gemeenteraadsvergaderingen, Sinterklaas, Pasen, lokale evenementen, Prinsjesdag of de begrotingsbehandeling. Zie de planner hieronder ter indicatie.
 6. Leg de basisregels over online communicatie vast
  Stel een aantal basisregels op binnen de partij, zoals:

  • deel geen vertrouwelijke informatie;
  • laat je niet negatief uit over de partij;
  • stel je positief op tegenover andere partijen;
  • gebruik in elk bericht een foto, gifje of filmpje;
 7. Maak van social media een terugkerend onderwerp op de agenda
  Evalueer welke berichten goed zijn ontvangen, bespreek welke berichten beter niet meer gepost kunnen worden, of de toon past bij de identiteit van de partij en van de doelgroep, etc.

Voorbeeld planner online communicatie

In de bijlage vind je een excelbestand dat je kan gebruiken om je eigen planner online communicatie te maken.

Toelichting:

Nationale, regionale, lokale events:
Dit zijn bijvoorbeeld carnaval, Pasen, Koningsdag, zomervakantie, kerst, dierendag, nationale dag voor de mantelzorgers, etc.

Politieke events:

Bijvoorbeeld politiek reces, informatiebijeenkomsten in politieke context, raadsvergadering enz.

Activiteiten partij:

Fractiebijeenkomst, partijbarbecue, bestuursvergadering, commissievergadering, etc.

Wie post:

Welke berichten lenen zich voor een post vanuit welke persoon of vanuit de partij?

 • Nationale, regionale en lokale events worden meestal uit naam van de partij gepost, waarbij een partijpunt toegelicht kan worden, bijvoorbeeld op de dag van de mantelzorgers: ‘Onze partij vindt mantelzorgers belangrijk en maakt zich daarom sterk voor een vergoeding voor deze mensen.’ Of met kerst kan de partij zich profileren door te laten zien wat die allemaal bereikt heeft het afgelopen jaar.
 • Bij activiteiten van de partij kun je kijken naar de portefeuilles van de raadsleden. Bij een commissievergadering waar een partijpunt wordt besproken uit de portefeuille van een van de raadsleden, kan het betreffende raadslid hier een post over plaatsen.

Content:
Dit is de inhoud van het bericht. Het geeft aan waar het bericht over moet gaan.

Welk kanaal
Dit geeft aan welk online communicatiekanaal het meest geschikt is om een bericht te posten. Hieronder gaan we daar verder op in.

Meer informatie

Excelbestand: Planner online communicatie