Permanente campagne

Wanneer je tussen twee verkiezingen in permanent campagne voert, werk je aan de zichtbaarheid van je speerpunten en aan herkenbaarheid van je partij. In deze module lees je hoe je effectief permanent campagne voert:

 • Wat is permanente campagne?
 • De vijf stappen van een permanente campagne
 • Een communicatieplan maken

 

Wat is permanente campagne?

Permanente campagne is een campagne tussen twee verkiezingen in, waarbij je met je partij:

 • op een vooraf geselecteerd thema
 • gericht op specifieke doelgroepen
 • activiteiten en onderzoeken ontwikkelt en uitvoert
 • resultaten deelt­­­­
 • een politieke vertaling maakt
 • en zo zichtbaar en herkenbaar wordt op dit thema.

 

Kenmerk van permanente campagne is dat het gaat om gestructureerd contact met kiezers tussen verkiezingen in, op bewust gekozen onderwerpen, via herkenbare, geplande activiteiten. Af en toe op de markt staan, luisteren naar inwoners of een motie indienen is dus geen permanente campagne. Zulke activiteiten zijn er vaak wél onderdeel van.

Door permanent campagne te voeren, maak je tussen verkiezingen in je partij, je fractie en je kandidaten zichtbaar op thema’s en met activiteiten waarop je je wilt onderscheiden bij de kiezer. Dat is belangrijk, want inwoners gaan alleen op je stemmen, als ze je in de jaren voorafgaand aan verkiezingen hebben gezien, hebben leren kennen en als ze weten waarvoor je staat.

Je voert permanent campagne om ervoor te zorgen dat je de volgende verkiezingen (weer) wint, zodat je zo veel mogelijk de speerpunten van je partij kunt uitvoeren, en de politieke en maatschappelijke agenda in je gemeente versterkt of bepaalt.

 

Permanente campagne in vijf stappen

Permanente campagne is een cyclus met een aantal stappen die je doorloopt. Communiceren via (sociale) media is altijd onderdeel van je permanente campagne. Je maakt daar een communicatieplan en -strategie voor. Vanaf stap 3 communiceer je actief naar buiten.

 

Stap 1 Speerpunt of actueel onderwerp selecteren

Permanente campagne begint altijd met het selecteren van een onderwerp waarop je je wilt profileren. Kies bijvoorbeeld een speerpunt uit je verkiezingsprogramma, een thema dat leeft in je gemeente of een probleem dat je wilt aanpakken. Je kunt ook onderwerpen bij je inwoners ophalen. Zorg dat je iets kiest dat past bij je partij en bij wie je wilt zijn. En bepaal daar een boodschap bij die je de komende jaren consequent gaat uitdragen. Bijvoorbeeld: wij zetten ons in voor betaalbare woningen, voor verkeersveiligheid, voor meer groen in de gemeente, betere bereikbaarheid van het centrum etc.

Het gaat erom dat het onderwerp dat je kiest ‘jouw’ onderwerp is of wordt, je wordt als het ware ‘issue owner’ bijvoorbeeld voor ouderenbeleid of verkeersveiligheid. Inwoners denken meteen aan jouw partij als het daarover gaat, ook als ze bij de eerstvolgende verkiezingen gaan stemmen.

 

Stap 2 Doelgroep en contact bepalen

Je hebt het speerpunt of onderwerp waarop je je wilt profileren bepaald. In deze stap onderzoek je wie je daarmee wilt bereiken. Welke kiezers voelen zich aangesproken door dit speerpunt? Wie past er bij je speerpunt? Wie zijn je kiezers, wat zijn hun interesses, kenmerken, de waardes die voor hen belangrijk zijn? Welke ‘taal’ spreken zij? Waar vind je je doelgroep? In deze module lees je meer over het analyseren van doelgroepen.

 

Stap 3 Activiteiten plannen en organiseren

Je hebt een thema gekozen waar je jullie permanente campagne op wilt richten. Nu ga je een reeks van activiteiten ontwikkelen om dat thema verder onder de aandacht te brengen en samen met bewoners, ondernemers en/of organisaties aan te pakken.

Er zijn allerlei activiteiten mogelijk. Van een enquête onder inwoners tot huiskamergesprekken en werkbezoeken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Van het uitvoeren van onderzoek tot het houden van een actieweek.

Let bij de keuze van je activiteiten op het volgende:

 • Maak een plan met zo concreet mogelijke activiteiten. Dóe echt iets dat leidt tot zichtbare resultaten die je kunt delen met de pers en op je sociale media, en waar je een politiek vervolg aan kunt geven.
 • Je kunt verschillende activiteiten organiseren, maar zorg wel dat ze met elkaar in verband staan en elkaar logisch opvolgen.

Een goed voorbeeld is de permanente campagne van Hart voor Medemblik. Zij onderzochten samen met inwoners hoe het staat met de verkeersveiligheid in de gemeente en bedachten in samenwerking met een deskundige en betrouwbare organisatie op dat gebied een mogelijke aanpak (zie hieronder).


Voorbeeld Hart voor Medemblik

Hart voor Medemblik voerde snelheidscontroles uit in de gemeente Medemblik. Ze maakten daarbij gebruik van een snelheidsmeter van Veilig Verkeer Nederland. Inwoners konden hun straat of wijk aanmelden om mee te doen aan het onderzoek.

De partij heeft de actie actief bekendgemaakt via de website en diverse (sociale) media. Ook de resultaten zijn via diezelfde kanalen gedeeld. Vervolgens heeft Hart voor Medemblik raadsvragen gesteld om de verkeerssituatie op verschillende plekken in de gemeente te verbeteren.


Stap 4 Resultaten delen

Stap 4 van de permanente campagne is het delen van de resultaten van je activiteiten. Dat doe je op locatie, aan de doelgroep, of samen met hen. Als je een onderzoek hebt gedaan onder ondernemers, dan organiseer je een bijeenkomst bij een bedrijf. Als je een activiteit hebt georganiseerd over de luchtkwaliteit in schoolklassen, dan kom je bij elkaar op een school. Nodig de doelgroep uit, de mensen die erbij betrokken waren of om wie het gaat, overhandig de resultaten in een rapport of verslag aan een vertegenwoordiger van de doelgroep en vertel wat je als partij met de resultaten gaat doen. Nodig de lokale en regionale pers uit, maak goede foto’s of zorg dat er een fotograaf is, en publiceer erover op je website en op je eigen socialemediakanalen.

 

Stap 5 Politieke doorvertaling

Hoe ga je de resultaten een politieke vertaling geven? Hier denk je vanaf het begin van de permanente campagne al over na. Belangrijk is dat je het speerpunt waarop je je wilt profileren, gedurende de hele periode tot aan de volgende verkiezingen op de politieke agenda houdt. Dat kan bijvoorbeeld door:

 • de resultaten van je onderzoek/enquête/acties etc. aan te bieden aan de gemeenteraad of aan het College van B&W;
 • de betrokken wethouder om een reactie te vragen;
 • het onderwerp te agenderen in een commissievergadering;
 • eventueel een motie, initiatiefvoorstel of schriftelijke vragen in te dienen;
 • een amendement in te dienen bij de begroting.

 

Communicatie

Zonder permanente communicatie is er geen permanente campagne. Maak dus voor de stappen, vanaf dat je activiteiten organiseert, in je permanente campagne een communicatieplan en een -strategie:

 • kondig activiteiten of de presentatie van onderzoeken aan op je eigen social media;
 • leg contact met de lokale media, via een persbericht, en bel een journalist om uit te leggen wat je gaat doen;
 • maak een artikel over de activiteit, zorg voor goede foto’s;
 • stuur een verslag van de activiteit naar de lokale pers;
 • zorg voor opvolging, interview bijvoorbeeld een paar mensen over jouw actie of onderzoek en deel dat op social media;
 • kondig je politieke actie aan en koppel terug over de opvolging.

 

Tip: zorg voor goed beeldmateriaal over je activiteiten en resultaten. Eén goede foto bereikt soms meer dan een A4’tje tekst.

 

Zorg voor opvolgactiviteiten

Als je op deze manier overdacht en planmatig, op een vooraf gekozen onderwerp, campagne voert tussen verkiezingen in, zul je op dit thema herkenbaar worden bij de volgende verkiezingen. Je kunt dat ook gelijktijdig op verschillende thema’s doen, maar kies er niet te veel en zorg dat ze elkaar liefst versterken (bijvoorbeeld ‘ouderenbeleid’ en ‘goede bereikbaarheid centrum’, ‘aandacht voor groen in de gemeente’ en ‘meer biodiversiteit’ etc.).

Zorg wel dat je in de laatste weken voor de verkiezingen ‘opvolgactiviteiten’ organiseert op de permanente campagne(s) die je hebt gevoerd. Zo blijf je voor je kiezers tot vlak voordat ze naar de stembus gaan, zichtbaar en herkenbaar op de door jou gekozen onderwerpen en resultaten.


Voorbeeld Medemblik

 • Hart voor Medemblik selecteerde een speerpunt dat belangrijk is voor hun partij: verkeersveiligheid.
 • Ze deden onderzoek in de buurt, stelden het aan de kaak, samen met bewoners.
 • De partij ging in zee met een betrouwbare partij: Veilig Verkeer Nederland.
 • Ze maakten hun onderzoek kenbaar via eigen media en lokale kranten.
 • De partij ging zelf aan de slag met acties: snelheidscontroles.
 • Ze presenteerden de resultaten en berichtten daarover in media en eigen kanalen.
 • Ze vertaalden het onderwerp naar de politiek door er vragen over te stellen in de gemeenteraad.
 • Zo zorgden ze dat verkeersveiligheid bij de volgende verkiezingen ‘hun’ onderwerp is geworden.