SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een goed instrument bij het maken van een campagnestrategie. Een SWOT bestaat uit vier onderdelen: Sterktes (Strengths), Zwaktes (Weaknesses), Mogelijkheden (Opportunities) en Bedreigingen (Threats). De Sterktes en Zwaktes zijn intern. Dat betekent dat je zelf invloed hebt op deze factoren en dat ze bij jouw organisatie of persoon horen. Mogelijkheden en Bedreigingen zijn extern: je zult met deze factoren om moeten gaan. Het maken van een SWOT-analyse doe je in twee stappen.

Hoe maak je een SWOT-analyse?

In de eerste stap vul je onderstaande figuur in. Wat zijn de zwakke en sterke punten van jouw partij en wat zijn de mogelijkheden en bedreigingen in de omgeving? In deze eerste fase is het belangrijk om eerlijk te zijn. Een SWOT-analyse is namelijk een instrument om je strategie en tactiek te bepalen. Voorbeeld: als je in deze fase zegt dat je veel vrijwilligers hebt, terwijl die toch niet beschikbaar zijn in de campagneperiode, dan blijf je met de folders zitten die je op de markt wilde uitdelen. Dan had je beter voor een online campagne kunnen kiezen. Ook is het van belang om onderscheid te maken tussen intern en extern. Intern, de sterktes en zwaktes, gaan over jouw partij. Hoe sta je ervoor, heb je vrijwilligers, een goede wethouder, heb je kennis in huis van social media, enzovoorts. Extern, de mogelijkheden en bedreigingen, zijn omstandigheden waaronder je moet werken. Bijvoorbeeld een actualiteit in je gemeente, andere lokale partijen, landelijke thema’s, enzovoorts.

 

Swot

De tweede stap van een SWOT analyse is een discussie waarin je bespreekt hoe je je sterke punten kunt inzetten om mogelijkheden te verzilveren. Of hoe je bedreigingen kunt keren of   zwaktes in sterktes kunt ombuigen. In onderstaande figuur staan de vragen geformuleerd.

 

SWOT-analyse

 

 

Bekijk hier de video: Hoe maak je een SWOT analyse

Download deze module als pdf

SWOT-analyse