Modules

Maak een wethoudersprofiel, campagnestrategie of sterkte-zwakteanalyse met online modules die je hier kunt downloaden. Er komen steeds nieuwe modules bij.

Organisatie

Om als lokale partij succesvol te zijn, moet je organisatie staan als aan huis. Deze modules leveren daarvoor bouwstenen.

Organiseren bijeenkomsten

Organiseren bijeenkomsten

Bijeenkomsten zijn bij uitstek geschikt om in contact te komen met inwoners. Je kunt met hen in gesprek, naar hen luisteren, informatie geven en je standpunten uitdragen.

Penningmeester politieke partij

Penningmeester politieke partij

Als penningmeester ben je lid van het bestuur van je partij. Samen met de andere bestuursleden zorg je ervoor dat de partij als organisatie goed functioneert.

Secretaris politieke partij

Secretaris politieke partij

Als secretaris vervul je een spilfunctie in je politieke partij. Je bent er, samen met de voorzitter en de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor dat de partij als organisatie goed functioneert.

Voorzitter politieke partij

Voorzitter politieke partij

Als voorzitter ben je, samen met de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor dat de partij als organisatie goed functioneert.

Informateur

Informateur

Steeds meer gemeenten maken bij de collegeonderhandelingen gebruik van een (externe) informateur. Waarom zou je daarvoor kiezen?

Voorbereiden kandidaten voor de gemeenteraad

Voorbereiden kandidaten voor de gemeenteraad

Als bestuur van een politieke partij zet je je in om de kandidaat-raadsleden van jouw partij zo goed mogelijk voor te bereiden op het raadslidmaatschap. Je wilt immers dat de raadsleden meteen vanaf de eerste dag hun taak goed kunnen uitvoeren.

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken zijn bedoeld om raadsleden te ondersteunen in hun werkwijze, professionalisering en functioneren. Het voeren van zulke gesprekken kan veel opleveren. 

Fuseren: een stappenplan

Fuseren: een stappenplan

Twee of meer politieke partijen kunnen met elkaar fuseren. Daar komt veel bij kijken. Zo’n fusie moet goed voorbereid worden, vraagt om veel overleg en om heldere communicatie. De handvatten in dit stappenplan kunnen je helpen in dit traject.

4-jaarcyclus bestuur

4-jaarcyclus bestuur

Het bestuur van een politieke partij moet elke vier jaar een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma opstellen. Onderstaande cyclus laat zien wat je op welk moment onderneemt, zodat je goed voorbereid en op tijd klaar bent voor de campagne en de verkiezingen.

SWOT-analyse

SWOT-analyse

Hoe maak ik een SWOT-analyse? Een SWOT-analyse is een goed instrument bij het maken van een campagnestrategie.

Transparante Financiën

Transparante Financiën

Lokale politieke partijen ontvangen inkomsten uit contributies van leden en afdrachten van raads- of Statenleden

1-jaarcyclus bestuur

1-jaarcyclus bestuur

Deze module biedt een overzicht van de taken in een 1-jaarcyclus van een politieke partij.

Online module Stakeholdersanalyse

Online module Stakeholdersanalyse

In deze module leggen we in drie stappen uit hoe je een stakeholdersanalyse maakt.

Organogram

Organogram

Een politieke partij is meestal georganiseerd als een vereniging met leden. Het organogram ziet er

Huishoudelijk reglement opstellen

Huishoudelijk reglement opstellen

Ga je met je partij een huishoudelijk reglement opstellen? Je kunt dan als handvat gebruikmaken van onderstaande inhoudsopgave. Je kunt deze zelf naar de voorkeuren van je partij korter of uitgebreider maken.