Modules

Maak een wethoudersprofiel, campagnestrategie of sterkte-zwakteanalyse met online modules die je hier kunt downloaden. Er komen steeds nieuwe modules bij.

Politiek

Als bestuur heb je regelmatig te maken met de actuele politiek: tijdens onderhandelingen, in het functioneren van de fractie en bij het ondersteunen van het politieke werk van je partij. In deze modules leer je hoe je daarin zo effectief mogelijk optreedt.

Jongerenraad en kinderraad of -burgemeester

Jongerenraad en kinderraad of -burgemeester

Sommige gemeenten hebben een jeugd- of jongerenraad, een kindergemeenteraad en/of een kinderburgemeester. Overweeg je dat ook in jouw gemeente? In deze module lees je hoe je dat aanpakt en welke keuzes je daarbij kunt maken.

Burgemeestersbenoeming

Burgemeestersbenoeming

De burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd, dit betekent door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dat gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad.

Stemhulpen

Stemhulpen

Veel gemeenten kopen een stemhulp in om hun inwoners te informeren over de standpunten van politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen.

Integriteit en weerbaarheid

Integriteit en weerbaarheid

Je bent beëdigd als raadslid of benoemd als wethouder. Dan komt er nogal wat op je af. Daarbij is het belangrijk dat je integer handelt: eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar.

Coalitieonderhandelingen

Coalitieonderhandelingen

Deze module laat stapsgewijs zien hoe coalitieonderhandelingen in grote lijnen meestal verlopen en hoe je je daar met je partij zo goed mogelijk op kunt voorbereiden.

Onderhandelen

Onderhandelen

Onderhandelingen in de gemeentepolitiek, zoals collegeonderhandelingen, zijn vaak spannend en intens. Er staat veel op het spel: ‘Komen we eruit met de andere partijen? Halen we als partij onze punten binnen?’ Met een goede aanpak vergroot je de kans op succes.

Leiderschap voor vrouwen: 10 tips voor succes

Leiderschap voor vrouwen: 10 tips voor succes

De tips in deze module kunnen je helpen als vrouw in de lokale politiek zo effectief mogelijk te zijn. Ze geven inzicht in hoe je gezien en beoordeeld wordt en in wat je kunt doen om je zichtbaarheid te vergroten en je ambities waar te maken.

Online onderzoek doen voor raadsleden

Online onderzoek doen voor raadsleden

Een raadslid heeft recht op informatie, inzage in documenten en indien nodig meer (achtergrond)informatie over gemeentelijke onderwerpen. Dit hoort bij de actieve en passieve informatieplicht (art. 169 en 180 Gemeentewet)