Modules

Maak een wethoudersprofiel, campagnestrategie of sterkte-zwakteanalyse met online modules die je hier kunt downloaden. Er komen steeds nieuwe modules bij.

Voorbereiden kandidaten voor de gemeenteraad

Voorbereiden kandidaten voor de gemeenteraad

Als bestuur van een politieke partij zet je je in om de kandidaat-raadsleden van jouw partij zo goed mogelijk voor te bereiden op het raadslidmaatschap. Je wilt immers dat de raadsleden meteen vanaf de eerste dag hun taak goed kunnen uitvoeren.

Campagneorganisatie

Campagneorganisatie

De verkiezingscampagne is een drukke, maar meestal ook een leuke tijd. Samen met het bestuur, de leden, raadsleden en vrijwilligers voer je campagne, reageer je op verzoeken van de media, vul je stemhulpen in en bereik je zo veel mogelijk kiezers.

Verkiezingsprogramma schrijven

Verkiezingsprogramma schrijven

Ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen start je de voorbereidingen voor het maken van een verkiezingsprogramma. In

Integriteit en weerbaarheid

Integriteit en weerbaarheid

Voor werving en selectie van kandidaat-raadsleden en -wethouders door lokale politieke partijen Lokale politici en

Coalitieonderhandelingen

Coalitieonderhandelingen

Deze module laat stapsgewijs zien hoe coalitieonderhandelingen in grote lijnen meestal verlopen en hoe je je daar met je partij zo goed mogelijk op kunt voorbereiden.

SWOT-analyse

SWOT-analyse

Hoe maak ik een SWOT-analyse? Een SWOT-analyse is een goed instrument bij het maken van een campagnestrategie.

Transparante Financiën

Transparante Financiën

Lokale politieke partijen ontvangen inkomsten uit contributies van leden en afdrachten van raads- of Statenleden

Hoe schrijf ik een persbericht?

Hoe schrijf ik een persbericht?

Een persbericht kan leiden tot gratis media-aandacht. Het enige wat je zelf hoeft te doen is het persbericht schrijven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Meer vrouwen in de politiek in vijf stappen

Meer vrouwen in de politiek in vijf stappen

Wat kun je doen om meer vrouwen te interesseren om raadslid of wethouder te worden? Deze handreiking geeft tips uit de praktijk, op basis van inzichten uit recent psychologisch onderzoek.

Hoe maak je een wethoudersprofiel?

Hoe maak je een wethoudersprofiel?

Het benoemen van een wethouder gebeurt na de gemeenteraadsverkiezingen, volgens de volgende stappen: Na de

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken zijn bedoeld om raadsleden te ondersteunen in hun werkwijze, professionalisering en functioneren. Het voeren van zulke gesprekken kan veel opleveren. 

Fuseren: een stappenplan

Fuseren: een stappenplan

Twee of meer politieke partijen kunnen met elkaar fuseren. Daar komt veel bij kijken. Zo’n fusie moet goed voorbereid worden, vraagt om veel overleg en om heldere communicatie. De handvatten in dit stappenplan kunnen je helpen in dit traject.

4-jaarcyclus bestuur

4-jaarcyclus bestuur

Het bestuur van een politieke partij moet elke vier jaar een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma opstellen. Onderstaande cyclus laat zien wat je op welk moment onderneemt, zodat je goed voorbereid en op tijd klaar bent voor de campagne en de verkiezingen.

Doelgroepenanalyse

Doelgroepenanalyse

Het doel van de doelgroepenanalyse is om zo dicht mogelijk in de leefomgeving van jouw kiezers te komen en daar je informatie met hen te delen. Zo kan je de (beperkte) tijd en middelen per doelgroep zo effectief mogelijk inzetten.

Doelgroepenmatrix

Doelgroepenmatrix

Als onderdeel van je campagnestrategie kun je een doelgroepenmatrix maken. Hoe maak je een doelgroepenmatrix?

Leiderschap voor vrouwen: 10 tips voor succes

Leiderschap voor vrouwen: 10 tips voor succes

Hoe ben je als vrouw in de lokale politiek zo effectief mogelijk? Met deze tips krijg je inzicht in hoe je gezien en beoordeeld wordt, wat je kunt doen om je zichtbaarheid te vergroten en je ambities duidelijk te maken.

Online communicatie

Online communicatie

Communicatie is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Van voornamelijk gecontroleerde boodschappen die, meestal via journalisten, eenzijdig naar de samenleving ‘gezonden’ werden naar interactie en directe communicatie met de burger.

1-jaarcyclus bestuur

1-jaarcyclus bestuur

Deze module biedt een overzicht van de taken in een 1-jaarcyclus van een politieke partij.

Opstellen fractieprofiel

Opstellen fractieprofiel

De fractie is een team van mensen die elkaar aanvullen qua kenmerken, kennis en vaardigheden. Hoe ziet de ideale fractie voor jouw partij wat betreft leeftijd, ervaring, gender, woonplaats, achtergrond, enzovoorts eruit?

Onderhandelen

Onderhandelen

Onderhandelingen in de gemeentepolitiek, zoals collegeonderhandelingen, zijn vaak spannend en intens. Er staat veel op het spel: ‘Komen we eruit met de andere partijen? Halen we als partij onze punten binnen?’ Met een goede aanpak vergroot je de kans op succes.

Online module Stakeholdersanalyse

Online module Stakeholdersanalyse

In deze module leggen we in drie stappen uit hoe je een stakeholdersanalyse maakt.

Organogram

Organogram

Een politieke partij is meestal georganiseerd als een vereniging met leden. Het organogram ziet er

Centrale boodschap

Centrale boodschap

De centrale boodschap is de kern van je campagne. In de centrale boodschap vertel je waar je partij voor staat, wat je speerpunten zijn voor deze campagne en wat je inzet is.

Scouten en werven van kandidaat-raadsleden

Scouten en werven van kandidaat-raadsleden

Gemiddeld vernieuwt een fractie zich voor de helft bij de verkiezingen. Hoe vind je de juiste mensen om jouw partij te vertegenwoordigen in de gemeenteraad?

Module Kiezersonderzoek

Module Kiezersonderzoek

Om een campagnestrategie te kunnen ontwikkelen moet je je kiezers kennen. Waar wonen ze? Welke onderwerpen houden hen bezig? Wat moet er volgens hen veranderen in je gemeente? Door kiezersonderzoek uit te voeren kom je daar achter.

Opstellen profiel raadslid

Opstellen profiel raadslid

De zoektocht naar kandidaat-raadsleden voor jouw partij begint met het opstellen van een profiel. Deze module laat in een voorbeeldprofiel zien wat je daar in kunt zetten en welke procedure je daarbij kunt hanteren.

Begrijpelijk schrijven op B1-niveau

Begrijpelijk schrijven op B1-niveau

Als politieke partij wil je de kiezers laten weten waar je voor staat. Je gebruikt daarvoor bijvoorbeeld folders, nieuwsbrieven, je site en je verkiezingsprogramma. Als je schrijft op B1-niveau, kan de overgrote meerderheid van de lezers je tekst begrijpen

Huishoudelijk reglement opstellen

Huishoudelijk reglement opstellen

Ga je met je partij een huishoudelijk reglement opstellen? Je kunt dan als handvat gebruikmaken van onderstaande inhoudsopgave. Je kunt deze zelf naar de voorkeuren van je partij korter of uitgebreider maken.

Online onderzoek doen voor raadsleden

Online onderzoek doen voor raadsleden

Een raadslid heeft recht op informatie, inzage in documenten en indien nodig meer (achtergrond)informatie over gemeentelijke onderwerpen. Dit hoort bij de actieve en passieve informatieplicht (art. 169 en 180 Gemeentewet)

Kalender voorbereidingen verkiezingen

Kalender voorbereidingen verkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Als bestuur van een lokale partij heeft u belangrijke taken bij het voorbereiden van deze verkiezingen.