Modules

Maak een wethoudersprofiel, campagnestrategie of sterkte-zwakteanalyse met online modules die je hier kunt downloaden. Er komen steeds nieuwe modules bij.

Permanente campagne

Permanente campagne

Wanneer je tussen twee verkiezingen in permanent campagne voert, werk je aan de zichtbaarheid van je speerpunten en aan herkenbaarheid van je partij. In deze module lees je hoe je effectief permanent campagne voert.

Jongerenraad en kinderraad of -burgemeester

Jongerenraad en kinderraad of -burgemeester

Sommige gemeenten hebben een jeugd- of jongerenraad, een kindergemeenteraad en/of een kinderburgemeester. Overweeg je dat ook in jouw gemeente? In deze module lees je hoe je dat aanpakt en welke keuzes je daarbij kunt maken.

Organiseren bijeenkomsten

Organiseren bijeenkomsten

Bijeenkomsten zijn bij uitstek geschikt om in contact te komen met inwoners. Je kunt met hen in gesprek, naar hen luisteren, informatie geven en je standpunten uitdragen.

Werven van jongeren

Werven van jongeren

Lokale partijen met veel jongeren op de lijst blijken succesvol bij verkiezingen. In Hilvarenbeek en Boekel werden lokale partijen met jonge lijsttrekkers veruit de grootste. Ook jongerenpartijen scoren. In Best, Delft, Zandvoort, Vaals en Maashorst kregen jongerenpartijen de meeste stemmen.

Penningmeester politieke partij

Penningmeester politieke partij

Als penningmeester ben je lid van het bestuur van je partij. Samen met de andere bestuursleden zorg je ervoor dat de partij als organisatie goed functioneert.

Secretaris politieke partij

Secretaris politieke partij

Als secretaris vervul je een spilfunctie in je politieke partij. Je bent er, samen met de voorzitter en de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor dat de partij als organisatie goed functioneert.

Voorzitter politieke partij

Voorzitter politieke partij

Als voorzitter ben je, samen met de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor dat de partij als organisatie goed functioneert.

Burgemeestersbenoeming

Burgemeestersbenoeming

De burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd, dit betekent door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dat gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad.

Evalueren verkiezingscampagne

Evalueren verkiezingscampagne

De campagne is voorbij. Hopelijk heeft jouw partij een goed verkiezingsresultaat behaald. Of misschien viel de uitslag juist een beetje tegen. In alle gevallen is het belangrijk om met elkaar de tijd te nemen voor een goede evaluatie van de campagne.

Informateur

Informateur

Steeds meer gemeenten maken bij de collegeonderhandelingen gebruik van een (externe) informateur. Waarom zou je daarvoor kiezen?

Campagnevideo opnemen

Campagnevideo opnemen

Video kan goed helpen bij het voeren van een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met een beetje handigheid en oefening kun je met je smartphone een clipje maken, waarmee je in korte tijd veel mensen kunt bereiken.

Campagnevideo monteren

Campagnevideo monteren

Je hebt opnames gemaakt voor een campagnevideo en je wilt die gaan monteren: vergissingen eruit halen, volgorde aanpassen, het geheel kort en bondig maken, sfeerbeelden toevoegen.

Crisisbeheersing en -communicatie

Crisisbeheersing en -communicatie

Crisisbeheersing en -communicatie. Conflicten kunnen op allerlei manieren ontstaan. Vaak hebben ze te maken met onduidelijkheid over taken en bevoegdheden binnen de partij.

Hoe maak je een digitale nieuwsbrief?

Hoe maak je een digitale nieuwsbrief?

Met een digitale nieuwsbrief kun je direct mensen informeren over en motiveren voor je partij. Een succesvolle nieuwsbrief wordt veel gelezen en gewaardeerd.

Stemhulpen

Stemhulpen

Veel gemeenten kopen een stemhulp in om hun inwoners te informeren over de standpunten van politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen.

Integriteit en weerbaarheid

Integriteit en weerbaarheid

Je bent beëdigd als raadslid of benoemd als wethouder. Dan komt er nogal wat op je af. Daarbij is het belangrijk dat je integer handelt: eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar.

Voorbereiden kandidaten voor de gemeenteraad

Voorbereiden kandidaten voor de gemeenteraad

Als bestuur van een politieke partij zet je je in om de kandidaat-raadsleden van jouw partij zo goed mogelijk voor te bereiden op het raadslidmaatschap. Je wilt immers dat de raadsleden meteen vanaf de eerste dag hun taak goed kunnen uitvoeren.

Campagneorganisatie

Campagneorganisatie

De verkiezingscampagne is een drukke, maar meestal ook een leuke tijd. Samen met het bestuur, de leden, raadsleden en vrijwilligers voer je campagne, reageer je op verzoeken van de media, vul je stemhulpen in en bereik je zo veel mogelijk kiezers.

Verkiezingsprogramma schrijven

Verkiezingsprogramma schrijven

In deze module laten we stap voor stap zien hoe je het maken van een verkiezingsprogramma kunt aanpakken. Daarnaast geven we voorbeelden van verschillende verkiezingsprogramma’s.

Integriteit en weerbaarheid

Integriteit en weerbaarheid

Lokale politici en bestuurders leven in een glazen huis. Hun gedrag ligt onder een vergrootglas. Het is belangrijk dat zij integer handelen laten zien: eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar.

Coalitieonderhandelingen

Coalitieonderhandelingen

Deze module laat stapsgewijs zien hoe coalitieonderhandelingen in grote lijnen meestal verlopen en hoe je je daar met je partij zo goed mogelijk op kunt voorbereiden.

SWOT-analyse

SWOT-analyse

Hoe maak ik een SWOT-analyse? Een SWOT-analyse is een goed instrument bij het maken van een campagnestrategie.

Transparante Financiën

Transparante Financiën

Lokale politieke partijen ontvangen inkomsten uit contributies van leden en afdrachten van raads- of Statenleden

Hoe schrijf ik een persbericht?

Hoe schrijf ik een persbericht?

Een persbericht kan leiden tot gratis media-aandacht. Het enige wat je zelf hoeft te doen is het persbericht schrijven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Meer vrouwen in de politiek in vijf stappen

Meer vrouwen in de politiek in vijf stappen

Wat kun je doen om meer vrouwen te interesseren om raadslid of wethouder te worden? Deze handreiking geeft tips uit de praktijk, op basis van inzichten uit recent psychologisch onderzoek.

Hoe maak je een wethoudersprofiel?

Hoe maak je een wethoudersprofiel?

Het benoemen van een wethouder gebeurt na de gemeenteraadsverkiezingen, dit doe je volgens verschillende stappen.

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken zijn bedoeld om raadsleden te ondersteunen in hun werkwijze, professionalisering en functioneren. Het voeren van zulke gesprekken kan veel opleveren. 

Fuseren: een stappenplan

Fuseren: een stappenplan

Twee of meer politieke partijen kunnen met elkaar fuseren. Daar komt veel bij kijken. Zo’n fusie moet goed voorbereid worden, vraagt om veel overleg en om heldere communicatie. De handvatten in dit stappenplan kunnen je helpen in dit traject.

4-jaarcyclus bestuur

4-jaarcyclus bestuur

Het bestuur van een politieke partij moet elke vier jaar een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma opstellen. Onderstaande cyclus laat zien wat je op welk moment onderneemt, zodat je goed voorbereid en op tijd klaar bent voor de campagne en de verkiezingen.

Doelgroepenanalyse

Doelgroepenanalyse

Het doel van de doelgroepenanalyse is om zo dicht mogelijk in de leefomgeving van jouw kiezers te komen en daar je informatie met hen te delen. Zo kan je de (beperkte) tijd en middelen per doelgroep zo effectief mogelijk inzetten.

Doelgroepenmatrix

Doelgroepenmatrix

Als onderdeel van je campagnestrategie kun je een doelgroepenmatrix maken. Hoe maak je een doelgroepenmatrix?

Leiderschap voor vrouwen: 10 tips voor succes

Leiderschap voor vrouwen: 10 tips voor succes

De tips in deze module kunnen je helpen als vrouw in de lokale politiek zo effectief mogelijk te zijn. Ze geven inzicht in hoe je gezien en beoordeeld wordt en in wat je kunt doen om je zichtbaarheid te vergroten en je ambities waar te maken.

Online communicatie

Online communicatie

Communicatie is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Van voornamelijk gecontroleerde boodschappen die, meestal via journalisten, eenzijdig naar de samenleving ‘gezonden’ werden naar interactie en directe communicatie met de burger.

1-jaarcyclus bestuur

1-jaarcyclus bestuur

Deze module biedt een overzicht van de taken in een 1-jaarcyclus van een politieke partij.

Opstellen fractieprofiel

Opstellen fractieprofiel

De fractie is een team van mensen die elkaar aanvullen qua kenmerken, kennis en vaardigheden. Hoe ziet de ideale fractie voor jouw partij wat betreft leeftijd, ervaring, gender, woonplaats, achtergrond, enzovoorts eruit?

Onderhandelen

Onderhandelen

Onderhandelingen in de gemeentepolitiek, zoals collegeonderhandelingen, zijn vaak spannend en intens. Er staat veel op het spel: ‘Komen we eruit met de andere partijen? Halen we als partij onze punten binnen?’ Met een goede aanpak vergroot je de kans op succes.

Online module Stakeholdersanalyse

Online module Stakeholdersanalyse

In deze module leggen we in drie stappen uit hoe je een stakeholdersanalyse maakt.

Organogram

Organogram

Een politieke partij is meestal georganiseerd als een vereniging met leden. Het organogram ziet er

Centrale boodschap

Centrale boodschap

De centrale boodschap is de kern van je campagne. In de centrale boodschap vertel je waar je partij voor staat, wat je speerpunten zijn voor deze campagne en wat je inzet is.

Scouten en werven van kandidaat-raadsleden

Scouten en werven van kandidaat-raadsleden

Gemiddeld vernieuwt een fractie zich voor de helft bij de verkiezingen. Hoe vind je de juiste mensen om jouw partij te vertegenwoordigen in de gemeenteraad?

Module Kiezersonderzoek

Module Kiezersonderzoek

Om een campagnestrategie te kunnen ontwikkelen moet je je kiezers kennen. Waar wonen ze? Welke onderwerpen houden hen bezig? Wat moet er volgens hen veranderen in je gemeente? Door kiezersonderzoek uit te voeren kom je daar achter.

Opstellen profiel raadslid

Opstellen profiel raadslid

De zoektocht naar kandidaat-raadsleden voor jouw partij begint met het opstellen van een profiel. Deze module laat in een voorbeeldprofiel zien wat je daar in kunt zetten en welke procedure je daarbij kunt hanteren.

Begrijpelijk schrijven op B1-niveau

Begrijpelijk schrijven op B1-niveau

Als politieke partij wil je de kiezers laten weten waar je voor staat. Je gebruikt daarvoor bijvoorbeeld folders, nieuwsbrieven, je site en je verkiezingsprogramma. Als je schrijft op B1-niveau, kan de overgrote meerderheid van de lezers je tekst begrijpen

Huishoudelijk reglement opstellen

Huishoudelijk reglement opstellen

Ga je met je partij een huishoudelijk reglement opstellen? Je kunt dan als handvat gebruikmaken van onderstaande inhoudsopgave. Je kunt deze zelf naar de voorkeuren van je partij korter of uitgebreider maken.

Online onderzoek doen voor raadsleden

Online onderzoek doen voor raadsleden

Een raadslid heeft recht op informatie, inzage in documenten en indien nodig meer (achtergrond)informatie over gemeentelijke onderwerpen. Dit hoort bij de actieve en passieve informatieplicht (art. 169 en 180 Gemeentewet)