Training Op weg naar de verkiezingen: editie Houten

08 november 2019

Het Kennispunt organiseerde de afgelopen maanden haar eerste twaalf trainingen. Door heel Nederland kwamen Raadsleden, Wethouders en leden van fractiebesturen bij elkaar om de eerste algemene training te volgen, genaamd Op weg naar de verkiezingen. Zo ook een maand geleden in Houten. Trainer Renske Keur verwelkomde de zeventien aanwezigen, waaronder Derk Stegeman. Hij is bestuurslid bij Student en Starter in de gemeente Utrecht.

Uitdagingen: ledenwerving en voortgangsgesprekken

De eerste binnenkomers kijken gemotiveerd om zich heen. Al snel komt het gesprek tussen de verschillende partijen op gang. Wie is wie en hoe groot is elke partij? Renske start met een voorstelrondje waarin de aanwezigen niet alleen hun naam en partij noemen, maar ook wat zij zien als hun grootste uitdaging. “Het werven van leden,” noemt Stegeman. Judith van de Wildenberg van Burgerinitiatief Barneveld sluit aan: “Ja, vooral van actieve leden.” Ook financiële inkomsten en bekendheid door (sociale) media worden genoemd.

Het voorstelrondje eindigt met het voorstellen van het Kennispunt. Wat is dat eigenlijk? Voor wie is het en wat kan het betekenen voor deze mensen? Daarna gaat Renske snel door naar de vierjarencyclus van een politieke partij richting de verkiezingen. Vooral het punt voortgangsgesprekken vinden de aanwezigen interessant. Sommige partijen zweren erbij, andere hebben het nog nooit gedaan. Verder komen natuurlijk ook een jaarplanning en strategie voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aan bod.

Social media als sterkte

Het laatste en praktische onderdeel van de training is een SWOT-analyse maken. Daarin zetten de aanwezigen de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van hun eigen partij op een papier. Na een korte uitleg van Renske zet de groep de meest voorkomende uitdagingen uit het voorstelrondje op een rij. Punten als ledenwerving en (social) media worden verdeeld onder de aanwezigen. Stegeman gaat aan de slag met media. Zijn partij Student en Starter heeft veel volgers op Twitter en is erg actief. Dat zijn dus de sterktes.

Tips uitwisselen

Bij de presentaties blijkt dat deze sterktes voor veel andere partijen nog uitdagingen zijn: “Social media is heel nuttig, maar je moet er veel energie in stoppen,” geeft Van de Wildenberg aan. “Dat merken wij ook. En als je dat niet doet gaat het je tegenwerken, want dan ben je slecht bereikbaar voor je kiezers,” klinkt het achterin de zaal. Op deze manier heeft elke partij zijn sterktes en zwaktes, die uitgebreid gedeeld worden. De avond wordt dus afgesloten met nuttige tips en kennisuitwisseling over praktische zaken waar elke partij wel mee te maken heeft.

Stegeman geeft in een laatste opmerkingen- en vragenrondje nog een laatste tip over een schaduwfractie: “Wij hebben een vacature voor schaduwfractie standaard op onze site staan. Af en toe reageert er iemand en ga ik met hem of haar koffie drinken. Dan sparren we wat en heeft onze partij nieuwe input,” sluit hij enthousiast af.