Vacature bestuursleden Kennispunt

26 augustus 2020

Profiel bestuursleden
Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Per 1 januari 2021 wordt het Kennispunt Lokale Politieke Partijen een onafhankelijke stichting.

De stichting wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het Kennispunt: de ondersteuning van lokale en regionale politieke partijen. Hiertoe behoort het aanvragen en het verantwoorden van de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het opstellen en uitvoeren van het jaarplan van het Kennispunt. Daarnaast zet het bestuur van de stichting zich in om de belangen van lokale en regionale politieke partijen te behartigen en een gelijk speelveld te creëren. Het bestuur informeert stakeholders over de positie van lokale en regionale partijen en treedt op als ambassadeur van het Kennispunt.

De taken van het bestuur omvatten:

 • De organisatie van een ondersteuningsstructuur voor lokale politieke partijen.
 • Meer bekendheid van het Kennispunt genereren.
 • Het zoveel mogelijk beleggen van het eigenaarschap van het Kennispunt bij lokale politieke partijen.
 • Belangenbehartiging voor lokale partijen.
 • Bestuursleden vergaderen ten minste één maal per kwartaal en nemen deel aan bijeenkomsten van de klankbordgroep van lokale partijen.

Bestuursleden ontvangen een maximale vrijwilligersvergoeding en een vergoeding voor de reiskosten.

De Raad van Toezicht, aangevuld met een projectleider van ProDemos, vormt de benoemingscommissie van het eerste bestuur.

In de periode juni – augustus is in overleg met klankbordgroepen en een stakeholdersoverleg een concept geschreven van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Eind november vindt een startbijeenkomst plaats met de Raad van Toezicht en het bestuur in oprichting, waarbij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement afgerond worden. Ook zal tijdens deze bijeenkomst het jaarplan 2021 besproken worden.

 

Kennispunt Lokale Politieke Partijen zoekt

5 tot 9 bestuursleden

 

Bestuursleden:

 • Zijn lid zijn van lokale politieke partijen.
 • Bestaan (zo evenredig mogelijk) uit raadsleden en bestuursleden van lokale politieke partijen.
 • Hebben geen belangen die tegengesteld zijn aan de doelstellingen van het Kennispunt.
 • Hebben onderling zoveel mogelijk een evenredige man-vrouwverdeling.
 • Zijn geografisch zo verspreid mogelijk over Nederland woonachtig.
 • Stellen zich politiek neutraal op.
 • Zijn integer.
 • Beschikken over voldoende tijd om als bestuurslid actief te zijn.

Specifiek voor de voorzitter van het bestuur:

 • Heeft ervaring als voorzitter.
 • Is een verbindend persoon.
 • Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden.

U kunt een informatiepakket aanvragen door een mail te sturen naar anne.graumans@lokalepolitiekepartijen.nl.

Heeft u interesse om bestuurslid te worden? Stuur dan uw motivatie en CV voor 1 oktober 2020 naar anne.graumans@lokalepolitiekepartijen.nl. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met uw sollicitatie om en bewaren en gebruiken wij uw gegevens alleen voor deze sollicitatieprocedure.