‘Buitengesloten’: waarom belandt de grootste lokale partij niet in de coalitie?

27 oktober 2021

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd in achttien gemeenten een lokale partij de grootste, maar belandde deze partij na de coalitieonderhandelingen niet in de coalitie. Hoe komt dat? Ligt het aan de (lokale) partijen zelf? Speelt onervarenheid een rol? Zijn de inhoudelijke verschillen te groot? Of ligt het aan verstoorde politieke en/of persoonlijke verhoudingen? Avans Hogeschool analyseerde in het onderzoek ‘Buitengesloten’ onder leiding van Julien van Ostaaijen in hoeverre deze lokale partijen worden buitengesloten van coalitieonderhandelingen, wat daarvan de reden is en hoe dergelijk buitensluiten in de toekomst kan worden voorkomen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Bureau van Onafhankelijke Politiek Nederland samen met het Kennispunt Lokale Politieke Partijen.

Lees hier de samenvatting en aanbevelingen van het rapport. Het hele onderzoek is te bestellen via een mail aan info@osf.nl.

Julien van Ostaaijen presenteerde zijn onderzoek op 16 november tijdens een webinar van het Kennispunt.