‘Draaiboek voor 4-jaarcyclus biedt houvast’

27 maart 2020

Lokale partij Kern ’75 is al 45 jaar een vaste waarde in de gemeente Gilze en Rijen. De partij is op dit moment – als grootste – met vijf zetels vertegenwoordigd in de raad en maakt ook deel uit van het college. ‘We denken altijd betrokken en constructief mee én we zijn goed georganiseerd, met een bestuur dat losstaat van de fractie’, zegt fractievoorzitter Corné Machielsen. ‘Daarin schuilt het succes van onze partij.’

 

‘Steun lokale initiatieven in deze moeilijke tijd’: dat staat, vanwege de coronamaatregelen, prominent op de website van Kern’75. Dat tekent meteen waar de partij voor staat, aldus de fractievoorzitter. ‘Wij staan middenin de lokale samenleving, in alle vier de kernen van onze gemeente. We zijn bij veel activiteiten aanwezig en ontwikkelen, samen met de inwoners, projecten om de kernen te versterken. Onze gemeente is van een mooie omvang en heeft een ‘ons-kent-ons-mentaliteit’. Daardoor kennen de inwoners ons en staan we dicht bij hen. Als lokale partij worden we bovendien niet belemmerd door landelijke standpunten en richtlijnen. We kunnen dus echt keuzes maken die bij onze lokale omgeving passen.’

Gescheiden verantwoordelijkheden

In de 45 jaar van haar bestaan heeft de partij een goedlopende organisatie opgebouwd. ‘Dat is ongelooflijk belangrijk’, zegt Corné, die zelf al zo’n 12 jaar actief is binnen Kern ’75. ‘Ik zou andere lokale partijen vooral aanraden om ervoor te zorgen dat bestuur en fractie los van elkaar staan. Laat het bestuur verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de partij en de fractie voor de dagelijkse politiek. Wij merken er de waarde van dat politiek en bestuur bij ons van elkaar gescheiden zijn. Dat geeft duidelijkheid. Als er eens iets is, kun je dat bij het bestuur neerleggen, waarna zij er zonder tussenkomst van fractieleden mee aan de slag kunnen gaan. Tegelijkertijd bemoeit het bestuur zich niet met het bepalen van politieke standpunten in de raad.’

Draaiboek

Een ander houvast voor Kern ’75 is het draaiboek dat het bestuur gebruikt voor de 4-jaarcyclus die je als politieke partij van verkiezing naar verkiezing doorloopt. ‘Dat we dat draaiboek hebben, is heel handig’, vindt Corné. ‘Over twee jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en in lijn met het draaiboek is het bestuur nu al aan het kijken wat we daarvoor moeten voorbereiden: hebben we voldoende potentiële kandidaten, wat voor mensen zoeken we, wat moet de kiescommissie doen, wanneer gaat de programmacommissie van start, wie komen er in de campagnecommissie? Het draaiboek bestaat al heel lang en wordt regelmatig geüpdatet. Door social media is er bijvoorbeeld veel veranderd. Eens in de zoveel tijd kijken we sowieso met bestuur en fractie wat er goed gaat en wat beter kan. Op al die dingen passen we het draaiboek dan aan.’

IJkpunten

Voor Kern ’75 is het draaiboek geen ‘big issue’, omdat het er nu eenmaal is. ‘Maar het speelt zeker een goede rol’, verzekert Corné Machielsen. ‘Voor ons is het een automatisme dat we het draaiboek er af en toe bij pakken, omdat het een handig overzicht geeft van de ijkpunten in de 4-jaarcyclus waar we aan moeten denken. Als we als partij geen draaiboek hadden, zou ik het zeker gaan opstellen. Je kunt simpel beginnen en er dan steeds op voortbouwen. Je kunt het ook niet fout doen, want je kunt het voortdurend bijsturen als dat nodig is.’

Sterkte-zwakteanalyse

Het Kennispunt heeft een online module ontwikkeld over de 4-jaarcyclus. Heeft Kern ’75 die geraadpleegd voor hun eigen draaiboek? ‘Ja, we hebben die inderdaad bekeken en voor ons is het gesneden koek, omdat wij zoiets al hebben. Een goede toevoeging voor ons is het maken van een sterkte-zwakteanalyse. Dat doen wij nog niet en dat vonden wij een nuttige tip. Voor partijen die nog geen draaiboek hebben, kan deze 4-jaarcyclus een goed uitgangspunt zijn, waar je als partij een eigen invulling aan kunt geven. Sommige dingen liggen natuurlijk vast, verder kun je het draaiboek aanpassen aan je lokale situatie.’

Meer weten: