‘Een functioneringsgesprek levert veel op’

05 september 2019

Karin Kayadoe, fractievoorzitter Leefbaar Ridderkerk

@karinkayadoe

Er zijn verschillende manieren om een functioneringsgesprek te voeren met raadsleden. Zo kan het partijbestuur het voortouw nemen of de fractievoorzitter. Je kunt een informeel gesprek voeren, zonder verslag. Maar je kunt het ook formeler aanpakken, met een verslag en een lijstje van actiepunten. Het Kennispunt verzamelt ervaringen van verschillende lokale partijen. Zo kun je als partij kiezen wat bij je past. We gebruiken de ervaringen ook als basis voor een online module over het voeren van functioneringsgesprekken.

Vooraf bespreken

Karin Kayadoe is fractievoorzitter van Leefbaar Ridderkerk. Zij voert sinds dit jaar functioneringsgesprekken met haar fractieleden. ‘Het is belangrijk dat je vooraf met je fractie bespreekt hoe je de gesprekken gaat voeren’, ervaart zij. ‘Wat is het doel van de gesprekken? Hoe ga je ermee om? Dat soort vragen beantwoord je samen. In Ridderkerk spraken we af dat ik de gesprekken voer, dat ik aan iedereen dezelfde vragen stel en dat we er geen verslag van maken.’

Verrassend

In een functioneringsgesprek kun je het bijvoorbeeld hebben over welke doelen het raadslid wil bereiken. Maar ook over hoe het raadslid functioneert. Welke ambities heeft hij of zij? Hoe loopt de samenwerking in de fractie? En hoe doet de fractievoorzitter het? De gesprekken kunnen soms verrassende inzichten opleveren, volgens Karin. ‘Je ziet elkaar natuurlijk vaak in vergaderingen of bij werkbezoeken. Maar tijdens zo’n open en informeel gesprek komen toch heel andere dingen aan de orde. Een functioneringsgesprek levert echt veel op. Het gaf mij een beter beeld van hoe mijn collega’s in de wedstrijd zitten. Waar lopen ze tegenaan? Spelen er privékwesties? Zijn ze ergens onzeker over? Wat hebben zij nodig om hun ambities en doelen te bereiken? Ook over mijn eigen functioneren was iedereen open.’

Verbeterpunten

Nadat alle gesprekken waren gevoerd, heeft Karin haar bevindingen opgeschreven in een notitie. Die is besproken in de fractie. Karin: ‘Daar kwamen verschillende verbeterpunten uit, waar we individueel en als team ons voordeel mee kunnen doen. Zo gaan we bijvoorbeeld burgerleden het woord laten voeren in commissievergaderingen, om hun betrokkenheid bij bepaalde dossiers te vergroten.’ Karin is enthousiast: ‘Volgend jaar gaan we zeker weer functioneringsgesprekken voeren!’

Tips van Karin

  • Bespreek de aanpak van de gesprekken vooraf in de fractie.
  • Zijn er twijfels over dat de fractievoorzitter de gesprekken voert, geef dan het partijbestuur daarbij een rol.
  • Voer de gesprekken in een informele omgeving, bijvoorbeeld thuis aan de keukentafel.
  • Koppel terug aan de fractie en gebruik dat gesprek om met elkaar verbeterpunten te bespreken.

Ook je ervaring delen? Mail ons op info@lokalepolitiekepartijen.nl