Even voorstellen: de Raad van Toezicht van het Kennispunt

16 september 2020

Even voorstellen: de Raad van Toezicht van het Kennispunt

Op weg naar verzelfstandiging van het Kennispunt heeft ProDemos een Raad van Toezicht ingesteld. De raad, die bestaat uit drie leden, zal dit najaar het bestuur van het Kennispunt benoemen. De leden van de Raad van Toezicht hebben ervaring in en kennis van lokale politieke partijen, maar zijn tegelijkertijd in staat om op enige afstand toe te zien op de koers en het beleid van het bestuur. We stellen de Raad van Toezicht graag aan u voor!

Marian Witte, voorzitter

Vanuit haar achtergrond als politicoloog is zij al heel lang geïnteresseerd in de rol en het toenemend belang van lokale partijen. Maar Marian Witte kijkt er niet alleen naar met een wetenschappelijke bril. Integendeel. Meer dan 20 jaar stond zij zelf midden in de lokale partijpolitiek. Negen jaar was zij raadslid en nog eens negen jaar wethouder namens Gemeentebelangen in haar woonplaats Oosterhout. In 2019 werd zij burgemeester van Geertruidenberg. Zo combineert Marian ruime ervaring bij een lokale partij met de ‘helicopterview’ van de bestuurder. Die bagage zet zij graag in als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kennispunt. Haar belangrijkste uitdaging? ‘Bewaken dat het Kennispunt geen excuustruus wordt’, zegt zij. ‘Het kan niet zo zijn dat er bijvoorbeeld geen besluit wordt genomen over subsidie voor lokale partijen, omdat die het Kennispunt al hebben. Lokale en landelijke partijen moeten in alles gelijkwaardig behandeld worden. Daar wil ik me, samen met het nieuwe bestuur, sterk voor maken. En natuurlijk voor een Kennispunt dat lokale partijen de ondersteuning biedt die zij nodig hebben om hun democratische taak optimaal te kunnen uitvoeren.’

Angelika Pelsink

‘Een laatbloeier in de politiek’, noemt Angelika Pelsink zichzelf. Zij werkte als verpleegkundige, in het sociale werk en bouwde een kinderopvangorganisatie op tot een bedrijf met 300 personeelsleden. ‘Als werkgever van zo’n grote organisatie leerde ik hoe belangrijk het is dat je professioneel werkt’, zegt zij. Na een verhuizing werd zij in haar woonplaats Hilversum gegrepen door de politiek. ‘Ik koos daarbij bewust voor een lokale partij, Hart voor Hilversum, omdat je dan echt bezig bent met wat mensen belangrijk vinden in hun directe leefomgeving.’ Hart voor Hilversum werd bij de laatste verkiezingen de grootste partij en moest een coalitie gaan vormen. ‘Dat was een cultuurschok’, blikt Angelika terug. ‘De overgang van oppositie- naar coalitiepartij was zo groot, dat Hart voor Hilversum een tijdlang stuurloos was. Gelukkig hebben we die crisis overleefd. Ook hier merk ik als partijvoorzitter hoe belangrijk het is om professioneel te werken. Op zoek naar informatie kwam ik bij het Kennispunt terecht en ontdekte ik hoeveel dat te bieden heeft aan steun, kennis en netwerken. Fijn dat ik er nu, vanuit de Raad van Toezicht, aan kan bijdragen om ook het Kennispunt zelf verder te professionaliseren.’

Aimée van der Ham

Naast haar werk als bestuursadviseur bij Wetterskip Fryslân, is Aimée van der Ham al vele jaren actief in de lokale en de regionale politiek. Eerst als raadslid namens Gemeentebelangen in Borger-Odoorn, daarna, voor Sterk Lokaal, als lid van Provinciale Staten Drenthe en nu, in haar huidige woonplaats Emmen, als raadslid en fractievoorzitter namens Wakker Emmen. ‘Het is dus wel duidelijk dat ik altijd vanuit een lokale blik naar de dingen kijk’, zegt zij. ‘Ik heb daarbij gemerkt hoe belangrijk het is dat er een onafhankelijke organisatie is waar je terecht kunt voor kennis en ondersteuning. Landelijke partijen hebben hun partijbureau of wetenschappelijk instituut. Lokale partijen hebben dat niet. Daarom vind ik het van grote toegevoegde waarde dat het Kennispunt er is. Trainingen, informatie over onderwerpen als de Omgevingswet, inwonerparticipatie of de Wvggz: het is heel nuttig dat je al die kennis op één plek kunt vinden, objectief en zonder politiek sausje eroverheen. Zo zorgt het Kennispunt ervoor dat lokale partijen op dit gebied een uitgangspositie hebben die gelijk is aan die van landelijke partijen. De verzelfstandiging kan die gelijke uitgangspositie nog verder versterken. Vanuit de Raad van Toezicht werk ik daar graag aan mee.’