Voorzitter Winnie Prins: ‘Kennispunt krijgt sterke stem in het Haagse’

27 oktober 2020

Winnie Prins uit Zeewolde is de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Kennispunt. Toen ze hoorde dat ze deze functie mocht gaan vervullen maakte zij een vreugdedansje, vertelt ze. ‘Ik vind het geweldig dat ik op deze manier echt iets kan gaan betekenen voor de lokale partijen in ons land, waar mijn hart zo naar uitgaat.’ Wie is Winnie Prins en wat zijn haar ambities?

Ze was nog niet zo lang lid van Leefbaar Zeewolde, toen er in 2004 een wethouder in haar gemeente vertrok. ‘Al snel kwam de vraag of ik die vacature wilde vervullen’, zegt Winnie. ‘Ik was actief in ons dorp, maar had geen enkele politieke ervaring en ook geen dossierkennis. Ik ben toen duo-wethouder geworden, samen met een ervaren collega. Wethouder zijn bleek zo bij me te passen, dat ik het, op een korte onderbreking na, tot op de dag van vandaag ben gebleven, in wisselende colleges en met uiteenlopende portefeuilles.’

Sterke lokale democratie

Als lokale partij richt je je op wat er speelt in je eigen gemeente. Betrokkenheid bij haar eigen dorp was ook voor Winnie de drijfveer om actief te worden in de politiek. Toch ging zij, naarmate zij meer ervaring kreeg als wethouder, ook buiten de grenzen van Zeewolde kijken. ‘Ik geloof in de kracht van lokale politieke partijen. Er wordt wel eens van mij gezegd dat ik een ‘vrouw van het volk’ ben. Dat vind ik een compliment. Ik wil politiek bedrijven dicht bij de mensen. Daar is een sterke lokale democratie voor nodig. Juist om die reden ben ik op een gegeven moment lid geworden van een onderhandelingsdelegatie van de VNG over de decentralisatie van de Jeugdzorg. Sindsdien ben ik me ook op landelijk niveau meer gaan inzetten voor belangenbehartiging vanuit en voor de lokale partijen. We kunnen als partijen veel van elkaar leren. En als we samen optrekken, staan we ook sterker in overleg met de Rijksoverheid en andere landelijke organisaties.’

Kennispunt van ons allemaal

Zo kwam Winnie terecht bij het Kennispunt Lokale Politieke Partijen. ‘Ik nam in 2018 deel aan de eerste klankbordgroep bij de ontwikkeling van het Kennispunt. Ik vond dat vanaf het begin heel inspirerend en belangrijk. Als lokale partijen misten we tot dan toe een plek waar we onze kennis en kunde aan elkaar kunnen overdragen, ervaringen kunnen uitwisselen en ons samen sterk kunnen maken in overleg met het Rijk. Het Kennispunt is voor mij als ‘lokalo’ een droom die uitkomt: een soort ‘bestuurdersvereniging’ die zich inzet voor alle lokale partijen in Nederland. Ik vind de verzelfstandiging een goede stap. Het huidige Kennispunt biedt een perfecte basis om op voort te bouwen. Daar wil ik als voorzitter van het bestuur graag aan meewerken. Maar: het Kennispunt is van ons allemaal. Het is belangrijk dat we het als lokale partijen samen vormgeven. Als lokale politici zijn we eigenwijs, we willen onze eigen identiteit behouden en we doen graag alles zelf. Ik herken dat vanuit Leefbaar Zeewolde. Maar door met elkaar te ‘sparren’ en onze kennis en deskundigheid te delen, kunnen we elkaar versterken.’

Stevige gesprekspartner

Waar wil Winnie zich met het bestuur voor gaan inzetten? ‘Ik wil dat we een stevige gesprekspartner worden die automatisch wordt uitgenodigd door het Rijk en andere organisaties als het gaat om het versterken van de lokale democratie, waarbij in het overleg met het Rijk het financieel gelijktrekken van lokale en landelijke partijen een belangrijk onderwerp zal zijn. Daarnaast wil ik graag met het Kennispunt werken aan verdere professionalisering van de lokale partijen, door hen voortdurend te vragen wat zij nodig hebben om nog beter te kunnen functioneren. Ten derde hoop ik dat we een steeds groter netwerk kunnen gaan vormen om kennis en ervaring uit te wisselen. Zo wil ik, samen met de andere bestuursleden, graag bouwen aan een solide stichting die breed gedragen wordt in lokaal politiek Nederland en daarbuiten. Ik heb er veel zin in, en ik hoop dat zoveel mogelijk lokale partijen de weg naar het Kennispunt zullen vinden. Want in al onze eigenheid staan we samen tóch sterker.’