Kennispunt: nieuwe plannen voor 2022

19 januari 2022

Een dik jaar werkt het Kennispunt nu als zelfstandige organisatie. Als bestuur zijn we, noodgedwongen veelal online, voortvarend aan de slag gegaan met lobbyactiviteiten, netwerken met lokale partijen en het leggen van contacten met alle landelijke partijen en collega-organisaties.

Qua bereik is het Kennispunt in 2021 enorm gegroeid. Een paar cijfers om dat te illustreren: 400 unieke lokale partijen namen deel aan trainingen of webinars, we verzorgden 110 trainingen en 17 nieuwsbrieven (met intussen 2500 abonnees!), maakten 10 nieuwe modules en 10 dossiers, we trainden 260 kandidaat-raadsleden. En dat is nog maar een kleine greep uit alle activiteiten.

In 2022 zetten we dit alles graag voort. We hebben ook nieuwe plannen. Zo beginnen we een wethouderspoule, waar lokale partijen gebruik van kunnen maken als ze een kandidaat-wethouder nodig hebben, maar die zelf zo snel niet kunnen vinden. Nieuw is ook dat we lokale partijen in de waterschappen en de provincies ondersteuning en trainingen gaan bieden, ter voorbereiding van hun kandidaten op de Staten- en waterschapsverkiezingen in 2023.

Daarnaast ontwikkelen we aanbod om jongeren actief te betrekken bij lokale partijen. Een aantal lokale partijen heeft al jongerenafdelingen. Het zou mooi zijn als jongeren in nog meer lokale partijen actief gaan meedoen.

Natuurlijk blijven we alle lokale partijen die daar behoefte aan hebben, ondersteunen in hun professionalisering en zullen we na de gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe raadsleden naar behoefte bijstaan in hun rol als volksvertegenwoordiger, aanvullend op het aanbod van de griffies en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Kortom: het bruist in en rond het Kennispunt. Lokale partijen zullen het naar verwachting goed doen bij de verkiezingen in maart. We hopen dat zoveel mogelijk partijen samen met ons betrokken willen zijn bij het Kennispunt, zodat we het steeds meer kunnen vormgeven als plek van, voor en door lokale partijen. Waar we van elkaar leren, elkaar inspireren, van ideeën voorzien en scherp houden. En waar we ook plezier met elkaar hebben. Zodat we ons – want dat is uiteindelijk ons doel – ook in dit nieuwe jaar weer optimaal kunnen inzetten voor alle inwoners van de mooie gemeenten waarin we als lokale partijen actief zijn. Ik wens u daarbij heel veel succes!

Winne Prins

Voorzitter bestuur Kennispunt