Marischka Klotz: ‘Ik vond de online training heel gaaf om mee te maken’

22 april 2020

Contact met je achterban via Zoom. Thuis een online training van het Kennispunt volgen. Het is de nieuwe werkelijkheid waarin ook lokale politieke partijen zijn terechtgekomen. Marischka Klotz, raadslid voor lokale partij HIER in Meierijstad, laat zich er niet door ontmoedigen: ‘Ik ben verrast over wat digitale tools kunnen bieden. En de online training die ik volgde, smaakt naar meer!’

Marischka, zelfstandig HRM-adviseur, is al zo’n twaalf jaar actief in de lokale politiek, eerst in haar woonplaats Schijndel en vanaf 2017 in de fusiegemeente Meierijstad, waar Schijndel sindsdien onderdeel van uitmaakt. ‘Ik vind het mooi om mee te sturen in mijn directe omgeving en te werken aan optimale voorzieningen voor iedereen, van jong tot oud. Zoals mijn eigen kinderen of mijn moeder die hier ook woont.’

Goede communicatie essentieel

Als HRM-professional kent Marischka als geen ander het belang van goede communicatie. Dat ondervond zij ook, toen rond de gemeentelijke fusie zes lokale partijen opgingen in één nieuwe partij. ‘We hebben daar heel hard aan gewerkt’, vertelt zij, ‘en steeds geprobeerd om daar optimaal over te communiceren. We waren superblij toen het lukte en we als één lokale partij, Team Meierijstad, samen verder gingen. Bij de verkiezingen werden we de grootste en we leverden twee wethouders. Helaas ontstond er in 2019 toch een breuk en zijn wij met HIER doorgegaan. Ook rondom die breuk was open communicatie essentieel: ik heb er heel veel gesprekken over gevoerd met onze leden, de coalitie en de kiezers.’

Leden bellen

In deze coronatijd is het extra belangrijk om als lokale partij te communiceren met je leden. Terwijl dat nu juist praktisch gezien veel moeilijker is. Marischka en haar partij zijn er direct mee aan de slag gegaan. ‘We hebben onze leden verdeeld over de bestuurs- en fractieleden en zijn hen allemaal gaan bellen. We vroegen hoe het met hen gaat en wat er speelt bij hen in de buurt. Die telefoontjes zijn enthousiast ontvangen en voelen als een warm contact. Zonder dat we elkaar zien, zijn we nu toch intensiever met elkaar verbonden.’

‘Zoomen’ met achterban

Daarnaast organiseerden de fractie en het bestuur van HIER een Zoom-overleg met de achterban. Hoe ging dat precies? ‘We hebben de leden via onze maandelijkse nieuwsbrief uitgenodigd om mee te doen, waarbij we op afstand technische ondersteuning boden voor wie dat nodig had. Zo’n twaalf mensen meldden zich aan. Het was best even wennen, maar uiteindelijk liep het vanzelf. Ik kan het elke lokale partij aanraden. We hebben een rondje gedaan waarin de leden konden vertellen hoe het met hen ging en wat zij zoal in hun omgeving horen en zien. Dat verbroedert echt. Politieke discussie lukt ook best op deze manier, maar we hebben wel geleerd dat het belangrijk is om een goede voorzitter te hebben, die niet ook de notulen maakt. Dat gaat niet samen, want je moet als voorzitter heel goed opletten om alles in goede banen te leiden. We kregen leuke reacties en gaan dit zeker vaker doen. Alleen voor sommige oudere leden ging het een stap te ver, dus we kijken nu naar mogelijkheden hoe we hen kunnen betrekken.’

Stroomversnelling

Zo blijft Marischka nadenken over nieuwe manieren om contact te zoeken en te houden met leden en kiezers. ‘Ik ben verrast over wat digitale tools kunnen bieden’, zegt ze. ‘Grote multinationals gebruiken dit soort mogelijkheden al veel langer. Als samenleving moeten wij nu in een stroomversnelling keuzes maken over nieuwe vormen van communicatie. Naast videoconferencing zijn er nog allerlei andere opties om je netwerk lokaal en regionaal vast te houden en uit te breiden: webinars, blogs, vlogs, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn…’

Geen reistijd

Een andere aanrader vindt Marischka de online trainingen van het Kennispunt. ‘Ik volgde recent de online training Permanente campagne. Het smaakte echt naar meer. Je hebt geen reistijd en kunt het thuis makkelijk inplannen. We waren met twaalf deelnemers. Het is zo belangrijk om van elkaar te leren en je door voorbeelden van anderen te laten inspireren. We deden ook hier eerst een voorstelrondje en gingen daarna met kleine groepjes uiteen in ‘breakoutsessies’. Daar kon je wat meer de diepte in. Trainer Liesbeth Tettero leidde het heel professioneel, waardoor alles soepel verliep. De tijd vloog om.’

Anderhalvemetersamenleving

Wat heeft Marischka geleerd van de training? ‘Onder andere om een jaarkalender te gaan opzetten en kritisch naar onze eigen activiteiten te kijken. Als een activiteit niet veel oplevert, kun je die soms beter schrappen. Dat vond ik een eyeopener. Daarnaast heb ik geleerd dat je als partij je bescheidenheid moet loslaten: laat, naast je politieke standpunten, ook zien wie je zelf bent en wat je doet. Dat heeft al een eerste artikel op onze website opgeleverd. Een van onze raadsleden vertelt daarin wat voor haar als advocaat en moslim de anderhalvemetersamenleving betekent in haar werk en bijvoorbeeld de ramadan. Er gaat natuurlijk niks boven ‘live’ contact, maar ik vond deze online training ook wel heel gaaf om mee te maken!’