Minister Ollongren: ‘in volgende fase’ nadenken over subsidie decentrale partijen

17 juni 2020

Pas als ervaring is opgedaan met nieuwe regels voor transparante financiën van decentrale partijen, kan worden nagedacht over een subsidieregeling voor deze partijen. Dat zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer over de voorbereiding van de nieuwe Wet op de politieke partijen (Wpp).

 

De minister zal bij de vormgeving van zo’n subsidieregeling ‘waar mogelijk’ rekening houden met het recente advies van het VNG Expertiseteam Lokale Politieke Partijen en met een eerder advies van de commissie-Veling. Kern van beide adviezen is dat er een einde moet komen aan de ongelijkheid tussen lokale en landelijke partijen, onder andere door lokale partijen ook subsidie te geven.

 

Met de regels voor transparante financiën in de Wpp wil de minister het risico op (financiële) beïnvloeding van decentrale partijen zo klein mogelijk maken. Zo moeten decentrale partijen, omdat dat doorgaans kleinere organisaties zijn, giften en schulden al vanaf een lager bedrag openbaar maken dan landelijke partijen. Ook moeten zij volgens de nieuwe regels hun financieel jaarverslag en het overzicht van bijdragen en schulden publiceren op hun website. Om kosten te besparen, hoeven decentrale partijen hun jaarstukken niet door een accountant te laten controleren.

 

De minister wil de Wpp eind dit jaar rondsturen voor consultatie.