Nieuws uit het bestuur – Jan de Koning

17 februari 2021

Bijna 2500 lokale en regionale partijen tekenden de petitie voor gelijke kansen voor lokale partijen. Veel burgemeesters en wethouders gaven een like op social media en deelden de petitie. Zij onderstrepen het belang van sterke lokale partijen en daarmee goed voorbereide lokale politici in de raad, Staten en het waterschap. We krijgen ook steun van wetenschappers en nieuwe landelijke partijen, zoals Code Oranje, JA21, de BoerBurgerBeweging en de Piratenpartij. Deze steun, in combinatie met de steun van de VNG, is een mooie start voor onze lobby in Den Haag. De lobby is hard nodig om ook de steun te krijgen van de partijen die al zitting hebben in de Tweede en Eerste Kamer.

De nieuwe Wet op de Lokale Partijen is nog niet in procedure gebracht, naar verwachting zal dat pas na de verkiezingen plaatsvinden. In de huidige versie van de Wet op de Politieke Partijen is niets opgenomen over een gelijk speelveld tussen lokale en landelijke partijen. Als bestuur gaan we ons daar wel voor inzetten, te beginnen bij de formatie van een nieuw kabinet na 17 maart. En we gaan in gesprek met de landelijke partijen. In 2006 haalde een amendement voor subsidie voor alle lokale en regionale partijen bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken het nét niet. Het belang van een sterk decentraal bestuur is sindsdien alleen maar toegenomen, dus we zijn positief gestemd!

Heb je tips of advies voor het bestuur? Mail ons dan op info@lokalepolitiekepartijen.nl