Nieuws uit het bestuur: OPSTAND IN DE POLDER

10 maart 2021

Afgelopen week las ik het boek ‘Opstand in de polder, op weg naar een nieuwe democratie’, geschreven door Bert Blase. Hij neemt je, onder andere vanuit zijn burgemeesterservaring, mee langs ontwikkelingen die in zijn ogen leiden naar nieuwe vormen van democratie. Deze overgang geeft hij het kenmerk: ‘van top-down naar bottom-up’.

Hij concludeert onder meer dat de systeemwereld van de politieke instituties en de leefwereld van de inwoners steeds verder uiteenlopen en dat vormen van maatschappelijke, directe en representatieve democratie elkaar niet uitsluiten.

Hij geeft inwoners zelf de belangrijkste rol bij het opbouwen van de politieke agenda van onderop en beschrijft succesvolle voorbeelden uit de huidige praktijk. De opkomst van lokale partijen is er daar één van.

Blase verwacht niet dat de brug van oud naar nieuw vanzelf zal worden geslagen. Een overgangsfase zal onzekerheid brengen en de leidende rol zal niet bij de bekende landelijke politieke partijen liggen. Bij meer zeggenschap voor de inwoners over de te volgen koers voorziet hij een evenredige afname van de hoeveelheid macht bij het politiek bestuur.

Het boek is interessant en moedig geschreven. Tegelijkertijd is het een quick scan, die om verdieping en verdere uitwerking vraagt van scenario’s van verandering bij de politieke vertegenwoordiging op alle niveaus. Wat betekent de ‘nieuwe democratie’ voor de rol van de overheid en de regelgevende instituties? Voor de zoektocht naar de stem van de inwoners en de organisatie van hun betrokkenheid en medezeggenschap?

Opstand in de polder - Bert Blase

Opstand in de polder – Bert Blase

 

De ‘Opstand in de polder’ is zo bezien nog niet scherp in beeld en waarschijnlijk nog maar net begonnen. Mooi en spannend dat wij daar vanuit onze lokale partijen aan mogen bijdragen.

Hendrik Westerbeek