Nieuws uit het bestuur: Zorg dat je professioneel te werk gaat

15 september 2021

Al sinds de oprichting in 2000 ben ik nauw betrokken bij lokale partij Groen Drimmelen. Eerst als bestuurslid, later als raadslid en sinds 2013 als voorzitter. Met die ervaring, en ook als voormalig griffier, weet ik hoe belangrijk het is als lokale partij professioneel te werk te gaan. Door bijvoorbeeld een langetermijnvisie te ontwikkelen en kandidaat-raadsleden goed voor te bereiden op hun werk.

Blik op de lange termijn

Vanaf 2006 zit Groen Drimmelen in het college. Daarmee zijn we de meest constante factor binnen het gemeentebestuur. In 2010 hebben we een langetermijnvisie op de gemeente ontwikkeld. Die is sindsdien de basis voor ons verkiezingsprogramma, maar was dat bijvoorbeeld ook voor de gemeentelijke toekomstvisie uit 2012. Bij de coalitieonderhandelingen in 2018 schreef de onafhankelijke informateur dat het goed zou zijn om Groen Drimmelen aan het college te laten deelnemen, omdat onze partij echt iets eigens toevoegt. Mede door onze blik op de langere termijn kunnen wij in de gemeenteraad en in het college beslissingen in een breder perspectief plaatsen. Onze boodschap is niet altijd makkelijk uit te leggen. Wij kijken namelijk altijd verder dan de volgende raadsperiode. We nemen dus wel eens een standpunt in dat op dit moment misschien minder populair is, maar waarvan we juist op de langere termijn de vruchten kunnen plukken.

Nieuwe kandidatenlijst

Als voorzitter van Groen Drimmelen ben ik nauw betrokken bij de voorbereiding van een nieuwe kandidatenlijst. Een klus die formeel start met het aanwijzen van een kandidaatstellingscommissie. Bij ons bestaat die uit een drietal ervaren partijgenoten. Voordat die commissie start, hebben wij als bestuur de profielschetsen voor de beoogd lijsttrekker en de overige kandidaten vastgesteld. Hierbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de profielen die de raadsledenvereniging heeft gemaakt. Daarover hebben we ons eigen sausje gegoten. Het is aan de leden om te bekijken of zij daaraan voldoen en of zij zich kandidaat willen stellen. Wij vinden het belangrijk dat kandidaten weten wat hen te wachten staat als zij eenmaal in de gemeenteraad zitting nemen. Het is uitermate boeiend om raadslid te zijn, maar het is niet altijd leuk. Het kost veel tijd (gemiddeld 20 uur per week). Soms moet je beslissingen nemen waar inwoners last van hebben en die je misschien moeilijk kunt uitleggen. Je wordt op straat aangesproken door mensen die je niet kent en de reacties op sociale media zijn vaak niet mals.

 

Griffier kan verschil maken

Het is dan ook heel belangrijk om mensen die voor je partij hoog op de lijst staan, goed voor te bereiden. Daarin kunnen griffiers een belangrijke rol spelen. Ik heb zelf ervaren dat je als griffier daarmee het verschil kunt maken. De griffier kan kandidaat-raadsleden vertellen wat ze kunnen verwachten, hoe de gang van zaken binnen de raad is, welke afspraken relevant zijn etc. Vooral lokale partijen, die tot voor kort geen beroep konden doen op een landelijke organisatie, kunnen baat hebben bij voorlichting vanuit de griffie. Gelukkig is er nu het Kennispunt dat de leemte voor lokale partijen kan opvullen. Ik ben heel blij hier ook aan te kunnen bijdragen. Dat ik daarbij gebruik kan maken van mijn achtergrond als griffier, is alleen maar mooi meegenomen!

 

Ricus Tiekstra