Nodig: goed opgeleide waterschapsbestuurders

30 november 2021

“We vinden het in ons land vanzelfsprekend dat er altijd schoon water is, dat dijken ons beschermen en het rioolwater wordt gezuiverd. Dit gaat niet vanzelf. De waterschappen werken keihard aan schoon, veilig en gezond water. Aan maatregelen om de effecten van klimaatverandering te beperken en aan de overgang naar duurzame energie. Belangrijke taken die we alleen kunnen uitvoeren met goed opgeleide vertegenwoordigers in de waterschapsbesturen. Die weten hoe je een professionele organisatie neerzet, die vaardig zijn in het politieke debat en die het bestuurlijke handwerk kennen. Het Kennispunt heeft een gevarieerd aanbod aan kennis en praktijkervaring op die gebieden. Als waterschapspartijen kunnen wij daar veel van opsteken. Bovendien kunnen we elkaar versterken. Vanuit Water Natuurlijk ondersteunen wij graag de inzet van het Kennispunt met als doel gelijke financiering voor landelijke en lokale partijen. Ik verwacht veel van samenwerking tussen de waterschapspartijen en het Kennispunt!”

Peter Snoeren, voorzitter Water Natuurlijk