Noodwet maakt digitale Algemene Ledenvergadering mogelijk: wat zijn de regels?

29 april 2020

Politieke verenigingen kunnen sinds 24 april hun leden bijeenroepen en raadplegen in een digitale (jaar)vergadering. Een noodwet van het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt het voor lokale partijbesturen ook mogelijk hun leden rechtsgeldig te laten stemmen.

Nu de coronacrisis een fysieke ledenvergadering voorlopig onmogelijk maakt, is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid vastgesteld om besluitvorming en beleidsbepaling zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Artikel 6 van deze wet legt de regels vast voor Algemene Ledenvergaderingen van verenigingen.

Het bestuur kan bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Het bestuur zelf kan er eventueel voor kiezen om met maximaal 3 leden wel in één ruimte plaats te nemen.

Vragen stellen
Die vergadering in een besloten digitale omgeving moet voor alle leden toegankelijk zijn. Leden krijgen tot 72 uur voor aanvang van die vergadering de gelegenheid om vragen in te dienen over de geagendeerde onderwerpen. Die vragen dienen dan uiterlijk tijdens de vergadering door het bestuur te worden beantwoord.

Het bestuur moet zijn best doen om leden ook gedurende de vergadering zelf vragen te kunnen laten stellen. Als een partijlid om de een of andere reden niet optimaal kan deelnemen aan de vergadering, bijvoorbeeld als gevolg van een internetstoring, zijn de in de vergadering genomen besluiten toch rechtsgeldig.

Stemmen
Ook stemmingen zijn digitaal mogelijk. Door in te loggen, identificeren partijleden zich. Een stemming kan plaatsvinden door elk partijlid apart het woord te geven en zijn of haar stem uit te brengen. Het gebruik van online tools die stemmen eenvoudiger maken, is eveneens een optie.

Ook voorafgaand aan een vergadering kan elektronisch worden gestemd. Het bestuur kan op basis van de wet bepalen dat deze stemmen gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

De wet geeft tenslotte het bestuur ook het recht om de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening tijdelijk uit te stellen. De Tijdelijk Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid is tot nu toe twee maal verlengd en is geldig tot 1 december. Zo nodig kan deze met maximaal twee maanden worden verlengd.