(On)bekend maakt (on)bemind

30 oktober 2019

(On)bekend maakt (on)bemind

Een peiling naar de bekendheid van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen na zes maanden

Dr. Frank Wanders (UvA) onderzocht deze zomer de bekendheid en de meerwaarde van het Kennispunt. Zijn vragenlijst werd door meer dan tweehonderd vertegenwoordigers van lokale partijen ingevuld.

Lokale politieke partijen waarderen het Kennispunt Lokale Politieke Partijen met een 7,3 en onderschrijven de meerwaarde van een ondersteuningsstructuur en trainingen speciaal voor politieke partijen die geen gebruik kunnen maken van een landelijk partijbureau.

 

De kennis en informatie van het Kennispunt worden het meest gewaardeerd. Een meerderheid geeft aan de training Op weg naar de verkiezingen nuttig te vinden en te overwegen hieraan deel te nemen.

 

Wat missen lokale politieke partijen

In de vragenlijst werd ook gevraag welke ondersteuning lokale politieke partijen nog missen. Bijna 70% van de respondenten antwoordt hierop dat financiƫle ondersteuning, zoals landelijke partijen die wel ontvangen, gemist wordt. Daarnaast geeft de helft van de respondenten aan dat een jongerenafdeling en een wetenschappelijk bureau wordt gemist.

 

Eigenaarschap Kennispunt

De respondenten geven aan dat het aanbod van het Kennispunt goed moet aansluiten bij de vraag van lokale partijen. Een zelfstandige stichting of een onafhankelijke organisatie met een klankbordgroep van lokale partijen die adviseert over de inhoud en het aanbod, hebben de voorkeur.

 

Het hele rapport is hier te lezen:Vragenlijst Kennispunt Lokale Politieke Partijen Frank Wanders oktober 2019