Op naar de volgende vier jaar!

23 maart 2022

Hopelijk kijk je met je partij terug op een geslaagde campagne en een goed verkiezingsresultaat. Intussen komen de fractie en de gemeenteraad op gang en  zijn de onderhandelingen gestart om een coalitie- of raadsakkoord te gaan smeden.

Ook als partijbestuur kun je niet even rustig achteroverleunen om bij te komen van campagne en verkiezingen. Want de nieuwe cyclus van vier jaar, op weg naar de volgende verkiezingen, is alweer begonnen. Nu is de tijd om de campagne te evalueren, afspraken te maken over hoe je gaat samenwerken met de nieuwe fractie, te kijken hoe je de kiezers vasthoudt, nieuwe activiteiten te plannen en bijvoorbeeld een goede nieuwsbrief te maken.

Ook in deze tijd na de verkiezingen kan het aanbod van het Kennispunt behulpzaam zijn, bijvoorbeeld met de trainingen die we organiseren, maar ook met de modules die we hebben ontwikkeld en die we ook steeds aanvullen. Hieronder een kort overzicht van modules die je in de fase vlak na de verkiezingen verder op weg kunnen helpen:

  • 4-jaarcyclus bestuur: direct na de verkiezingen begint een nieuwe periode van vier jaar gevuld met activiteiten om aan het einde van de periode weer goed voorbereid aan een nieuwe campagne en verkiezingen te kunnen beginnen. In deze module staat vermeld wat je daarvoor op welk moment moet doen. Taken die jaarlijks terugkomen vind je hier.
  • De 4-jaarcyclus begint met een goede evaluatie van de campagne. Deze module kan je daarbij op weg helpen.
  • Coalitieonderhandelingen: waarschijnlijk heb je als partij voorafgaand aan de verkiezingen samen met je fractie je inzet voor coalitieonderhandelingen al bepaald en ligt het initiatief nu bij de fractie. Maar ook als partijbestuur volg je de onderhandelingen natuurlijk op de voet en sta je de onderhandelaars indien nodig namens je partij bij.
  • Ledenwerving: om je partij levend en actief te houden is het verstandig permanent aan ledenwerving te doen. In de periode na verkiezingen is het belangrijk om daar direct in te investeren. Hier vind je een stappenplan om nieuwe kiezers te interesseren om lid te worden en hier staan tips om bestaande leden te behouden.
  • Hoe maak je een digitale nieuwsbrief: een goed middel om kiezers en leden te informeren, te betrekken en actief te houden, is een digitale nieuwsbrief. In de module lees je hoe je ervoor zorgt dat je nieuwsbrief goed gelezen wordt door de juiste doelgroepen. Volg ook de training van het Kennispunt over het maken van een nieuwsbrief.
  • Online communicatie: sowieso is het goed om in de partij en met je fractie af te spreken hoe je de komende periode je (online) communicatie organiseert, via welke kanalen, wie je daarmee wilt bereiken, wie je ervoor verantwoordelijk stelt etc.
  • In de wegwijzer vind je talloze andere tips om als bestuur je partij de komende vier jaar kundig en actief te leiden, zodat je uiteindelijk weer klaar bent voor nieuwe verkiezingen.