Op z’n vroegst in 2024 subsidie voor lokale partijen

26 oktober 2022

Het komende jaar trekt het Rijk nog geen subsidie uit voor lokale partijen. Dat bleek vorige week bij de behandeling van de begroting van het ministerie van BZK in de Tweede Kamer en bij de stemming over de Evaluatiewet financiering politieke partijen in de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer had de regering eerder in een motie gevraagd om nog in 2022 met een voorstel Wet op de politieke partijen te komen met daarin een regeling voor subsidiëring van lokale partijen. Minister Bruins Slot van BZK moet daar structureel 10 miljoen euro voor gaan vrijmaken in haar begroting.

De minister gaf in het debat bij de begrotingsbehandeling aan dat zij daarvoor nog geen geld heeft kunnen reserveren. Op vragen van verschillende Kamerleden wanneer het geld er dan komt, antwoordde de minister dat zij de subsidie geregeld wil hebben bij het in werking treden van de nieuwe Wet op de politieke partijen, uiterlijk per 1 januari 2024. Ze beloofde de Kamer dat deze wet nog voor het einde van dit jaar in consultatie gaat. Dat betekent dat iedereen die dat wil, suggesties kan geven ter verbetering van de wet.

Ook in de Eerste Kamer kwam vorige week de subsidie voor lokale partijen aan de orde, namelijk bij de behandeling van de Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen. De Eerste Kamer stemde in met wijziging van deze wet, die in 2024 zal opgaan in de Wet op de politieke partijen. Bij de behandeling werd een motie ingediend door Lennart van der Linden (Fractie Nanninga) om al vanaf 2023 structureel 10 miljoen euro in de begroting van BZK vrij te maken voor subsidiëring van lokale partijen. Die motie werd verworpen.

Al met al betekent dit dus dat lokale partijen op zijn vroegst vanaf 2024 mogen rekenen op subsidie van het Rijk. Minister Bruins Slot zei zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer vorige week dat zij zich daar hard voor zal maken.