Teken de petitie voor gelijke kansen

28 januari 2021

Beste collega,

Het Rijk heeft een subsidiebudget van bijna 25 miljoen euro per jaar voor politieke partijen. Voor alle politieke partijen? Nee. Alleen voor partijen die een zetel in de Eerste of Tweede Kamer hebben en minimaal 1000 leden. Ik wil daar verandering in brengen. En jij kunt meehelpen. In deze brief leg ik uit hoe.
Sinds 1 januari ben ik bestuurslid bij het Kennispunt Lokale Politieke Partijen. Het Kennispunt is een zelfstandige stichting voor en door lokale en regionale partijen, die gratis trainingen en informatie biedt aan alle ruim duizend lokale partijen in Nederland.
Ik ben bestuurslid geworden, omdat ik me wil inzetten voor een sterke lokale democratie. Daar horen krachtige politieke partijen bij, die kunnen investeren in onderzoek en in trainingen voor hun vrijwilligers, kandidaten en bestuursleden. En die dus allemaal evenveel recht hebben op subsidie daarvoor.
Ik wil opkomen voor gelijke kansen voor lokale partijen. Het bestuur van het Kennispunt heeft hierover een petitie opgesteld, die we op 13 februari, tijdens het online congres voor lokale partijen, aanbieden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en daarna ook aan de Tweede Kamer en de voorzitters van landelijke partijen. Zij hebben de sleutel in handen om te zorgen voor een gelijk speelveld voor lokale en regionale partijen.
Hoe meer lokale partijen de petitie ondersteunen, hoe sterker we staan. Daarom vraag ik je om de petitie zelf te ondertekenen en hem door te sturen aan alle raadsleden, bestuursleden, vrijwilligers en andere mogelijk geïnteresseerden in je netwerk.
Het overhandigen van de petitie is pas het begin van onze inzet voor gelijke rechten voor lokale politieke partijen. We houden je van onze acties en de stand van zaken op de hoogte via de driewekelijkse nieuwsbrief van het Kennispunt. Ontvang je die nog niet? Abonneer je dan snel via www.lokalepolitiekepartijen.nl en volg ons op social media. Je leest dan ook alles over ons aanbod aan gratis trainingen. Volg bijvoorbeeld de training Strategie Verkiezingscampagne met je eigen partij of schrijf je in voor een van onze online trainingen.
Heb je vragen of suggesties? Die zijn van harte welkom. Laten we ons samen inzetten voor een sterke lokale democratie!
Met vriendelijke groet,
Ted van de Loo
Secretaris Kennispunt
Voorzitter Dorpsvisie Oirschot